GENEALOGIE

STELLER

De officiële stamboom en de genealogische resultaten van de familie Steller gebaseerd op fysiek archief onderzoek in Duitsland en Nederland.

Genealogie van de familie Remmelts (in 1953 door huwelijk van Sebastiaan Steller verbonden met de familie Steller)

Genealogie van de familie Steller

Omstreeks het jaar 1982 is een begin gemaakt om de oorsprong van de familie Steller te achterhalen.
Bij de zoektocht naar de plek waar de Stellers leefden, heeft de Donnersberg een cruciale rol gespeeld. In verschillende akten werd deze berg genoemd in combinatie met het dorpje Marienthal en Roebershek. De Donnersberg bleek bij Kircheim-Bolanden in de Pfalz te liggen en Roebershek blijkt Ruppersecken te zijn.
Omdat in de kerkboeken van Ruppersecken en Marienthal geen enkele Steller was gevonden, zijn alle kerkboeken van de dorpen in de omgeving van de Donnersberg nagezocht op de naam Steller.
Uiteindelijk bleek in het kerkboek Bischheim, een dorpje bij Kircheimbolanden, 23 km ten westen van de stad Worms in Rheinland-Pfalz,  de Stellers veelvuldig voor te komen en konden we de link leggen naar de in Holland levende Stellers.
Alle vermeldingen van Stellers in het Bischheimer kerkboek zijn op deze website te vinden.
De genealogie van de familie Steller loopt vast bij Conrad Steller, gezien zijn leeftijd bij overlijden moet hij omstreeks 1630 geboren zijn. Er zijn geen kerkboeken meer van Bischheim uit die periode, al hoeft Bischheim zijn geboorte plaats niet te zijn temeer omdat tijdens de Dertigjarige Oorlog het dorp volledig verlaten was, en pas in 1657 slechts acht huizen weer bewoond werden.
De Stellers hadden een boerenbedrijf en het was een bekende familie in de Pfalz getuige de opname van de familie in het boek ‘Wichtigen Familien der Pfalz’.

Nadat we het testament uit 1774 van Anna Christina Steller, de weduwe van Siegfried Steller, hadden gevonden waarin het gehele bezit van de familie staat beschreven is de exacte locatie van de woning en landerijen vastgesteld. Ten tijde van de opheffing van het bedrijf waren Johann Godfried Steller en zijn zoon Johann Henrich Steller in militaire dienst in Holland.

1772 Nationalen 20

Meer dan 200 jaar geleden dienden Johann Gottfied Steller met zijn zoon Johann Henrich samen in het leger, het regiment waar Johann Gottfried Steller diende was onder bevel van Frederik Willem Lodewijk Erfprins van Nassau-Weilburg.
Het regiment had in 1772 de officiële benaming Regiment Nationalen 20 gekregen. In de militaire akten komt Johann Godfied Steller in 1772 voor het eerst voor in de boeken.

Er waren verschillende leidinggevenden van het regiment. Vanaf 17 december 1784 stond het regiment onder leiding van Frederik Prins van Baden-Durlach, vanaf februari 1793 werd hij opgevolgd door Ludwig Wilhelm Johan von Wiguer en een jaar later vanaf januari 1794 stond het regiment onder leiding van Carel Baron von Geusau.
In 1795 (Franse tijd) ging het regiment op in het 1e bataljon van de 5e Halvebrigade.

Omdat het Regiment Nationalen 20 verschillende garnizoensplaatsen aandeed zijn verschillende doop, huwelijk en overlijdensakten tussen 1772 en 1801 te vinden in Maastricht, Namen, Bergen op Zoom, Axel, Hulst, Doesburg, en uiteindelijk ook in Kampen.
Toen Johann Gottfied Steller de leeftijd had om uit dienst te treden vestigde hij zich in Kampen.  De eerste akte uit Kampen is van Johann Henrich Steller en Anna Maria Hess, zij lieten een zogenaamd onecht kind dopen op 1 oktober 1800. Johann Henrich wordt in de Nederlandse akten Hendrik genoemd.

Hendrik Steller

De geboortedatum van Hendrik Steller, waarvan hij zelf aangaf dat hij rond 1780 geboren moest zijn, is lange tijd onbekend geweest, pas in 2019 is een verwijzing gevonden op de website van Familysearch dat er een Johann Heinrich Steller gedoopt was in Marienthal op 1 juni 1777, Maria Christina Weber uit Wursten Gerbacher Hoff een gehucht niet ver van Ruppertsecken, geeft bij de doop aan dat de vader Johann Gottfried Steller is die als soldaat in Holland verblijft. Zij zullen in de latere jaren meetrekken met het leger. De huwelijksakte van Johann Gottfried en Maria Christina is (nog) niet gevonden.

In Nederland komen de Stellers voornamelijk voor in de steden Kampen, Deventer, Zutphen en Doesburg. Bij de familie tak uit Deventer (nazaten van Philip Steller (1791 -1874) is de achternaam Steller, verbasterd naar Stelder.