GENEALOGIE

STELLER

De officiële stamboom en de genealogische resultaten van de familie Steller gebaseerd op fysiek archief onderzoek in Duitsland en Nederland.

Genealogie van de familie Remmelts (in 1953 door huwelijk van Sebastiaan Steller verbonden met de familie Steller)

Genealogie van de familie Steller

Omstreeks het jaar 1982 is men gestart met het onderzoek naar de oorsprong van de familie Steller. De Donnersberg speelde een cruciale rol bij de zoektocht naar de plek waar de Stellers leefden. Deze berg werd herhaaldelijk genoemd in verschillende akten in combinatie met het dorpje Marienthal en Roebershek, later geïdentificeerd als Ruppersecken, nabij Kircheim-Bolanden in de Pfalz.

Hoewel de kerkboeken van Ruppersecken en Marienthal geen enkele vermelding van de naam Steller bevatten, werden alle kerkboeken van de omliggende dorpen bij de Donnersberg doorzocht. Uiteindelijk bleken de Stellers veelvuldig voor te komen in het kerkboek van Bischheim, een dorpje bij Kircheimbolanden, 23 km ten westen van de stad Worms in Rheinland-Pfalz. Deze ontdekking legde de link naar de in Nederland levende Stellers. Alle vermeldingen van Stellers in het Bischheimer kerkboek zijn beschikbaar op de deze website.

De genealogie van de familie Steller stuit op een obstakel bij Conrad Steller, die naar schatting omstreeks 1630 geboren moet zijn. Helaas zijn er geen kerkboeken meer beschikbaar van Bischheim uit die periode, en gezien de verlatenheid van het dorp tijdens de Dertigjarige Oorlog, waarin slechts acht huizen werden bewoond in 1657, is het ook niet zeker of Bischheim zijn geboorteplaats was.

Desondanks was de familie Steller een bekende en gerespecteerde familie in de Pfalz, wat blijkt uit hun opname in het boek ‘Wichtigen Familien der Pfalz’. De exacte locatie van de woning en landerijen van de familie Steller werd bepaald na de vondst van het testament uit 1774 van Anna Christina Steller, de weduwe van Siegfried Steller. In dit testament staat het volledige bezit van de familie beschreven. Tijdens de opheffing van het bedrijf waren Johann Godfried Steller en zijn zoon Johann Henrich Steller in militaire dienst in Holland.

1772 Nationalen 20

Meer dan 200 jaar geleden dienden Johann Gottfied Steller en zijn zoon Johann Henrich gezamenlijk in het leger, waarbij Johann Gottfried Steller onder het bevel stond van Frederik Willem Lodewijk, Erfprins van Nassau-Weilburg. Het regiment kreeg in 1772 de officiële benaming Regiment Nationalen 20, en Johann Godfied Steller wordt voor het eerst vermeld in de militaire akten van dat jaar.

Gedurende de diensttijd van het regiment waren er verschillende leidinggevenden. Vanaf 17 december 1784 stond het regiment onder leiding van Frederik Prins van Baden-Durlach. In februari 1793 werd hij opgevolgd door Ludwig Wilhelm Johan von Wiguer, en een jaar later, vanaf januari 1794, stond het regiment onder leiding van Carel Baron von Geusau. In 1795, tijdens de Franse periode, werd het regiment opgenomen in het 1e bataljon van de 5e Halvebrigade.

Als gevolg van de diverse garnizoensplaatsen die het Regiment Nationalen 20 aandeed, zijn tussen 1772 en 1801 diverse doop-, huwelijks- en overlijdensakten te vinden in steden zoals Maastricht, Namen, Bergen op Zoom, Axel, Hulst, Doesburg, en uiteindelijk ook in Kampen. Toen Johann Gottfied Steller de leeftijd had om uit dienst te treden, vestigde hij zich in Kampen. De eerste akte uit Kampen betreft Johann Henrich Steller en Anna Maria Hess, die op 1 oktober 1800 een zogenaamd onecht kind lieten dopen. Johann Henrich wordt in de Nederlandse akten Hendrik genoemd.

Hendrik Steller

De geboortedatum van Hendrik Steller, die zelf aangaf rond 1780 geboren te zijn, was lange tijd onbekend. Pas in 2019 werd op de website van Familysearch een verwijzing gevonden naar de doop van Johann Heinrich Steller op 1 juni 1777 in Marienthal. Maria Christina Weber uit Wursten Gerbacher Hoff, een gehucht niet ver van Ruppertsecken, gaf bij de doop aan dat de vader Johann Gottfried Steller was, een soldaat die op dat moment in Holland verbleef. In de latere jaren zouden zij met het leger meereizen. De huwelijksakte van Johann Gottfried en Maria Christina is (nog) niet gevonden.

In Nederland komen de Stellers voornamelijk voor in de steden Kampen, Deventer, Zutphen en Doesburg. Bij de tak van de familie uit Deventer, nazaten van Philip Steller (1791-1874), is de achternaam Steller verbasterd naar Stelder.