GENEALOGIE

STELLER

REMMELTS

De officiële stamboom en de genealogie resultaten van de familie Steller gebaseerd op fysiek archief onderzoek in Duitsland en Nederland.

Genealogie van de familie Steller

Omstreeks het jaar 1982 is een begin gemaakt, de oorsprong van de familie Steller te achterhalen.
Bij de zoektocht naar de plek waar de Stellers leefden, heeft de Donnersberg een cruciale rol gespeeld, in verschillende akten werd deze berg genoemd in combinatie met het dorpje Marienthal en Roebershek, de Donnersberg bleek bij Kircheim-Bolanden in de Pfalz te liggen en Roebershek blijkt Ruppersecken te zijn.
Omdat in de kerkboeken van Ruppersecken en Marienthal geen enkele Steller is gevonden, zijn alle kerkboeken van de dorpen in de omgeving van de Donnersberg nagezocht op de naam Steller.
Uiteindelijk bleek in het kerkboek Bischheim, een dorpje bij Kircheimbolanden in de Pfalz, de Stellers veelvuldig voor te komen, en konden we de link leggen naar de in Holland levende Stellers. Bischheim in Rheinland-Pfalz, ligt 23 Km ten westen van de stad Worms. Alle akten uit het Bischheimer kerkboek zijn hier op deze website te vinden.
De genealogie van de familie Steller loopt vast bij Conrad Steller, gezien zijn leeftijd bij overlijden moet hij omstreeks 1630 geboren zijn, er zijn geen kerkboeken meer van Bischheim uit die periode, al hoeft Bischheim zijn geboorte plaats niet te zijn.
De Stellers hadden een boeren bedrijf en waren bekend in de Pfalz getuige de opname van de familie in het boek ‘Wichtigen Familien der Pfalz’.

Nadat het testament uit 1774 van Anna Christina Steller, de weduwe van Siegfried Steller, opdook waarin het gehele bezit van de familie staat beschreven, is de exacte locatie van de woning en landerijen vastgesteld. Ten tijde van de opheffing van het bedrijf waren Johann Godfried Steller en zijn zoon Hendrik Steller in militaire dienst in Holland.

1772 Nationalen 20

Meer dan 200 jaar geleden dienden Johann Godfied Steller met zijn zoon Johann Henrich samen in het leger, het regiment waar Johann Gottfried Steller diende was onder bevel van Frederik Willem Lodewijk Erfprins van Nassau-Weilburg.
In de militaire akten komt Johann Godfied Steller in 1775 voor het eerst voor in de boeken, het regiment kreeg in 1772 de officiële benaming Regiment Nationalen 20.

Er waren verschillende leidinggevenden van het regiment, vanaf 17 december 1784 stond het regiment onder leiding van Frederik Prins van Baden-Durlach, vanaf februari 1793 werd hij opgevolgd door Ludwig Wilhelm Johan von Wiguer en een jaar later vanaf januari 1794 stond het regiment onder leiding van Carel Baron von Geusau.
In 1795 (Franse tijd) ging het regiment op in het 1e bataljon van de 5e Halvebrigade.

Omdat het Regiment Nationalen 20 verschillende garnizoensplaatsen aandeed zijn verschillende doop, huwelijk en overlijdensakten tussen 1772 en 1801 te vinden in Maastricht, Namen, Bergen op Zoom, Axel, Hulst, Doesburg, en uiteindelijk ook in Kampen.
Toen Johann Godfied Steller de leeftijd had om uit dienst te treden vestigde hij zich in Kampen, de eerst akte uit Kampen is van Johann Henrich Steller, die in de akten Hendrik werd genoemd, en Anna Maria Hess, zij lieten een z.g. onecht kind dopen op 1 oktober 1800.

Hendrik Steller

De geboorte datum van (Johann Henrich) Hendrik Steller waarvan we dachten dat hij rond 1780 geboren moest zijn is lange tijd onbekend geweest, pas in 2019 is een verwijzing gevonden op de website van de “Mormonen” dat er een Johann Heinrich Steller gedoopt was in Marienthal op 1 juni 1777, Johann Gottfried was op dat moment 2 jaar gehuwd met Maria Christina Weber uit Münchweiler bij de Donnersberg, de akte die in de boeken van Marienthal-Rockenhausen moet bevinden is (nog) niet gekopieerd.

In Nederland komen de Stellers voornamelijk voor in de steden Kampen, Deventer, Zutphen en Doesburg, bij de familie tak uit Deventer (nazaten van Philip Steller (1791 -1874) is de achternaam Steller, verbasterd naar Stelder.