Exposities Bas Steller

De 19de expositie van de Varfdeuze vond plaats in de Stadsgehoorzaal.

KAMPER NIEUWSBLAD VAN DINSDAG 24 september 1985

Geopend door Gait Berk
Verrassende werken op expositie De Varfdeuze

Kampen – Gisteravond werd het schilderwerk binnen ‘De Varfdeuze’ gevernist bij de expositie-opening in de Stadsgehoorzaal. Traditiegetrouw is er het recente werk te zien van kunstschilders uit de regio rond Kampen en van Kampenaren. Ook als vanouds werd weer gesproken over de status van „De Varfdeuze”: een amateurclub over vereniging van beroepskunstenaars. Voorzitter Jan Brokkelkamp achtte deze discussie achterhaald en onderstreepte dat de schildersvereniging ruimte laat voor alle kunstschilders, hij betreurde dan ook de uittrede van kunstschilder Kees Kieft een tiental jaren terug. De centrale vraag voor Brokkelkamp was verdieping en inhoudgave aan het schilderwerk van „De Varfdeuzers”

Bij de Kamper „skilders” was Kamper „skriever” Gait L. Berk de eregast, die de tientallen toehoorders onthaalde op een kunstverhandeling van 38 kantjes. Berk noemde de kinderblijheid van vroeger als je op je verjaardag of van Sinterklaas „een varfdeuze” had gekregen, een kostbaar kleinood voor vol beloften. Het kenmerk van de verfdoos was de kleur-verscheidenheid van de vele tubetjes verf, waarbij ze toch samen in één doos zaten. Met deze beeldspraak onderschreef Berk de voor-

afgaande woorden van voorzitter Brokkelkamp over de pluriformiteit van de schildersvereniging.

In zijn causerie gaf Berk een aardige definitie van een kunstwerk, „een kunstwerk is een trechter, waarin de ene ziel in de andere ziel wordt overgegoten”. Het Nederlandse volk noemde Berk van oudsher een schildersvolk, waaruit fameuze schilders als Jan Steen of Vincent van Gogh zijn voortgekomen uit de brede onderlaag van schilders. „De Varfdeuze is bij uitstek het instrument van de amateur. Beroepsschilders hebben geen varfdeuze en daarmee verklaar ik de tentoonstelling voor geopend”, aldus de kernachtige slotzin.

Blijkens het opgehangen werk in de wandelgangen van het theater is er in „De Varfdeuze” nogal wat water bijgemengd, gezien de grote inbreng van aquarellen. In dit genre zijn veel oude bekenden vertegenwoordigd zoals Paulien Boele, N. Suidgeest, J.A. van Dijk, M. Dorgelo en H. Vos.

Vooral Paulien Boele toonde de techniek beter te beheersen in haar weergave van een rozen-klimop en het geliefde Paljas-beeld. Madi Kanis is zonder meer het meest geslaagd in zijn waterige waterveen, zijn aquarellen van water-landschappen tonen.het summum aan transparantie. In zijn scheepsschilderingen is Johan van den Noort een geheel andere koers gaan varen en komt daarmee uit bij schilderwerk uit de losse pols en het gebruik van primaire kleuren als rood, geel en blauw. Prima gedaan.

Op de tentoonstelling zijn ook nieuwkomers te zien m.n. uit Dronten, zoals het verrassende werk van „Mique” Heuwekemeijer met een kubistisch experiment in vorm en kleur. Kortom, als volgende week het theater gaat beginnen is er ook veel bekijks in de wandelgangen van het Kamper schouwburggebeuren.