Exposities Bas Steller

1986 gemeentelijke expositieruimte Kampen.

2 oktober 1986 Kamper Nieuwsblad;

Portret van Varfdeuze-exposant: Sebastiaan Steller een leerling van Kruishoop.

KAMPEN – „De mens in z’n algemeenheid vind ik het interessantst. Hij is de belangrijkste creatuur van de schepping.” Een uitspraak van de schilder van de vijf „naakten” op de tentoonstelling van de amateurvereniging de Varfdeuze die tot en met 22 november 1986 te bezichtigen is in de Synagoge in Kampen. Sebastiaan Steller, woonachtig in Kampen, vertelt over zijn aandeel in de expositie die nauwelijks meer amateur te noemen is.
„Het model, het naakte model, is eigenlijk een van de traditionele onderwerpen in de schilderkunst, naast het portret, stilleven en landschap. Maar ik zal nooit de vrije natuur in trekken zoals anderen wel doen om te schilderen. Nee, de mens is het belangrijkste onderwerp voor mij.” Steller schildert al lang. Hij kreeg toen hij achttien jaar was les in Zwolle van G.J. Kruishoop, waarvan onlangs werken geëxposeerd werden in het Walkate archief. Sindsdien schildert Steller „te hooi en te gras”, zoals hij dat noemt.

Schetsen
Op de vijf acrylverfschilderijen die nu geëxposeerd zijn is telkens een naakte vrouw te zien met elke keer dezelfde stoel. „Voor de expositie heeft iedereen een serie gemaakt. Ik heb gebruik gemaakt van een stoel om er repetitie, herhaling,’ in te brengen. Op zo’n schildersavond is soms een model aanwezig. Daar maak ik schetsen van, die ik thuis uitwerk. Er volgt dan een proces van veel schetsen, bekijken en bedenken. Uiteindelijk volgt een slotfase waarin ik alles inkleur. Deze duurt ongeveer vijf uur.”
„Ik ben nu zeven jaar lid van de Varfdeuze. Ik heb zelf ook een atelier, maar in groepsverband schilderen is fijn. Hoewel ik wel steeds vrijer en eigenwijzer wordt: ik bepaal helemaal zelf wat ik schilder. Slechts wat betreft de technische kant aanvaard ik soms kritiek en verander wat.
Die eigenwijsheid heeft er ook voor gezorgd dat ik niet schilder van beroep ben geworden.
Als schilder zijnde moet je stukken maken die boven het dressoir passen en dat weiger ik.”

Kleur en nieuwe talenten  –  Varfdeuze lust voor ’t oog
(TEUN VAN BRUGGEN) KAMPEN – De jaarlijkse tentoonstelling van ‘De Varfdeuze’ in de Kamper expositieruimte ‘Synago­ge’ is een lust voor het oog. De schildersvereni­ging laat zien over leden te beschikken, die ver­nieuwend kunnen werken, terwijl anderen hun oude vakmanschap nog niet verleerd blijken te zijn. Een verrassende expositie, waarin voor ie­dere (kunst)liefhebber ooglust geboden wordt.

Bij de vernissage, wat Varfdeuze-getrouw een drukbezocht en gezellig treffen van schilders en liefhebbers was, sprak pro­vinciaal kunstbeheerder R.J. Krudop. Onder de werken van de 19 exposanten had hij enige interessante stukken’ gezien, waarop hij zaterdagmiddag even de aandacht vestigde.

‘Heel aardig getroffen’, zo ka­rakteriseerde hij de aquarel ‘Sur­fer’ van Varfdeuze-debutante Thea de Groot. De schildertech­niek en de vervorming van de surfer, die een sprong op het golvende water maakt vond Krudop heel aardig neergezet.

Interessant om te zien binnen het merendeels realistische werk van ‘De Varfdeuzers’ vond de spreker vooral de collages van Wilma Kuyper uit Swifterbant. Daarin zag Krudop, met name in de zwart-wit collage op krantenpapier ‘Het kijkende oog’, een connectie met de abstract-geometrische kunst uit het be­gin van deze eeuw. Een kunst­stroming, waarvan wijlen Wobbe Alkema een belangrijk plaat­selijk vertegenwoordiger was.

Waar de ene kunstenares aan Alkema herinnerde, zo werden de namen van Rembrandt en Hendrick Avercamp genoemd als voorgangers van Drontenaar H. Werner, die vijf pentekeningen inzond voor de expositie. ‘Bijzonder mooie sepia-tekeningetjes’, verklaarde de kunstken­ner over de Rembrandtieke pentekeningen, die in het schets­boek van deze zeventiende eeuwer niet misstaan zouden heb­ben. ‘Heel krachtig en een vrien­delijke impressie gevend van het landschap’, noemde hij onder­meer één Werner-tekening van een typische Kampereilander terpboerderij met houtsingel.

Houtsculptuur

Binnen de schildersvereniging is Gerrit Scholten een bijzonder man, mede door zijn praktisch werk voor de wisselexposities binnen Kamper instellingen, maar ook door uniek plastisch werk binnen ‘De Varfdeuze’ zelf. ‘Bijzonder zorgvuldig’, zo wer­den Scholten’s vijf houtsculptu­ren genoemd. Andermaal zei Krudop in een houtsculptuur een inspiratiebron te ontdekken. Namelijk beeldhouwer Leo de Vries waarvan Scholten de zomertentoonstelling op het Oldenbroekse kasteel ‘Nijenhuis’ had gezien.

Na het aanstippen van enige kunstwerken sprak Krudop zijn wens uit over het welslagen van de expositie in de voormalige synagoge.

Ter aanvulling is te vermelden dat behalve de genoemde kun­stenaars ook anderen goed werk laten zien. Nieuwkomer is de Swifterbantse graficus Adr Kuy­per met fraaie etsen, die heel goed illustratief zouden werken in een jeugdboek waarin een

kwade droom beschreven wordt. Een oog juweel is vooral ‘La vie en verf van de Swifter­bantse Fransman Patrice Cheron. Fijnzinnig en met veel kleur- ‘ en compositiegevoel maakt Cheron olieverf-miniatuurtjes waarin zijn zwakke techniek wegvalt tegen zijn inbreng van Mediterrane sfeer en gevoeligheid.

Oud kwartet

Degenen die het ‘verval’ van realistisch zeeschilder Van den Noort tot chaotisch klodderwerk zullen betreuren vinden in ‘De Varfdeuze’ troost bij een viertal getrouwen van het zacht-realistische schilderen: A. Stivarius, J.A. van Dijk, H.J. Kok en H. Vos. Duidelijk is dat deze het gelukkig niet verleren om landschapjes, straatjes, boerderijtjes en riviergezichtjes uit de omge­ving van Kampen met liefde te portretteren. Jammer is, dat Sti­varius op hoge leeftijd echter zichtbare moeite heeft om het schilderspenseel te hanteren. Door omstandigheden laat van Dijk helaas ook geen nieuw werk zien, alleen Kok toont tech­nische vernieuwing (boardsnede en krijttekenening) naast zijn aquarellen.

Binnen het werk met water­verf vindt men fraai werk bij M.E.J. Kanis, waarin de twee ‘Oases’ vervluchtigen tot zeer transparante fata morgana’s, Thea de Groot met haar surfers en naakten en bij Marry Schram met een drietal mooie begonia’s. Persoonlijk acht ik de felkleurige bijzonder expressieve schil­derijen van Johan van den Noort alleen al een bezoek aan de ex­positie de moeite waard, waar echter ook voldoende ander­soortige kleurige, zonnige en verse zomervruchten geest en oog kunnen verrijken.