Exposities Bas Steller

1987 gemeentelijke expositieruimte Kampen.

KAMPEN – Leden van de schil­dersvereniging ‘De Varfdeuze’ exposeren vanaf zaterdag hun werk in de gemeentelijke expo­sitieruimte aan de IJsselkade. Tijdens deze expositie is werk te zien in diverse stijlen, van ui­terst realistisch tot volkomen abstract. Ook de materialen verschillen enorm. Er zijn een­voudige zwart-wittekeningen en aquarellen, maar ook grote, kleurrijke olieverfschilderijen.

Voor ‘De Varfdeuze’ is de jaar­lijkse expositie altijd weer een hoogtepunt. Alle leden werken maanden naar zo een expositie toe om er uiteindelijk zo goed mogelijk voor de dag te komen De keus van de te exposeren werken wordt tijdens een speci­ale besprekingsavond gemaakt. Het gemiddelde niveau is dan ook hoog, niet alleen van de wer­ken van geroutineerde schil­ders, maar ook van die van le­den die net zijn begonnen. Zaterdagmiddag wordt de ten­toonstelling geopend door de heer R.J. Krudop, beheerder van de provinciale kunstcollec­tie. De expositie is tot en met 22 november te zien. Daarvoor is de expositieruimte van dinsdag tot en met vrijdag geopend van elf uur tot half één en van half twee tot vijf uur. Op vrijdaga­vond is zij ook geopend van ze­ven tot negen uur.

Met kloppend hart – De Varfdeuze exposeert

KAMPEN – Zaterdag­middag om drie uur start de expositie van ‘De Varf­deuze’ in de gemeentelij­ke expositieruimte, waar­aan 18 amateur kunste­naars uit Kampen en om­geving deelnemen. ‘Er is werk van leden te zien die net begonnen zijn en met kloppend hart hun eerste werk exposeren, maar er zijn er ook die hun sporen al hebben verdiend in de beeldende kunst en bui­ten ‘De Varfdeuze’ in heel het land solo-exposities hebben gehouden’, aldus kunstambtenaar Dick Spijker.

Het wordt het debuut van ‘de Varfdeuzers’ in de synagoge. Het belooft weer een typische ver­enigingstentoonstelling te wor­den met veel variëteiten. De le­den gaan allemaal hun eigen gang en de expositie zal dan ook een keur aan verschillende stij­len tonen, van uiterst realistisch tot volkomen abstract. Zo zijn er aquarellen, eenvoudige tekenin­gen tot twee grote kleurige olie­verfschilderijen van Varfdeuze-secretaris Johan van den Noort.

Selectie

Voor ‘De Varfdeuze’ is hun jaarlijkse expositie altijd weer een hoogtepunt. Alle leden werken naar zo’n expositie toe en ieder probeert er goed voor de dag te komen. Op een specia­le besprekingsavond is de keus gemaakt welke werken naar de expositie gaan zodat de vereni­ging zich goed zal presenteren tijdens de maand lange tentoon­stelling. De verwachting is dat het gemiddelde niveau dan ook op een hoog niveau zal liggen. Veel vrijetijdskunstenaars van ‘De Varfdeuze’ zullen werk laten zien waar professionele kunste­naars zich niet voor zouden schamen.

Begin deze week richtte Dick Spijker samen met Varfdeuzeleden de expositie in. Onder hen waren nogal wat exposanten uit nabije plaatsen als Oldebroek, Swifterbant en Dronten. Daaruit blijkt dat de vereniging een streekfunctie vervult.

De exposanten zijn Wilma Kuijper uit Swifterbant (collage­techniek), Ad Kuijper uit Swif­terbant (etsen), Marry Schram uit Dronten (aquarel). Wener Sanfurd uit Dronten (aquarel), Harm Jonker uit Oldebroek (krijt-techniek), G. Knikker uit Oldebroek (gouache) en Patrice Cheron uit Swifterbant (olie­verf). De Kamper deelnemers zijn Marius Dorgelo (aquarel), Paulien Boele (aquarel). Johan van den’ Noort (olieverf), Mari Kanis (aquarel), Jan Brokkelkamp (acryl), Anton Stivarius (aquarel). Sebastiaan Steller (olieverf), Hendrik-Jan Kok (di­verse technieken), Gerrit Schol­ten (houtsculptuur), Henk Vos (aquarel) en Thea de Groot (aquarel).

De openstelling zal zaterdag­middag om 15.00 uur ingeluid worden met een rede van de heer R. J. Krudop, beheerder van de provinciale kunstcollectie in het provinciehuis. Daarna is de expositie geopend tot 23 novem­ber en te bezichtigen op dinsdag tot en met zaterdag van 11.00-12.30 en van 13.30-17.00 uur en op vrijdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur.

DE VARFDEUZE

(TEKENINGEN, AQUARELLEN, OLIEVERF, GRAFIEK EN PLASTIEKEN)

Van 18 oktober t/m 22 november exposeert de schildersvereniging ‘De Varfdeuze’ met werk van haar leden in de gemeentelijke expositieruimte Kampen, gevestigd in de voormalige Synagoge.
Evenals voorafgaande jaren belooft het weer een expositie te worden voor elk wat wils. Want hoewel alle leden iedere week een avond gezamelijk werken naar stilleven of model is er in het geheel geen sprake van eentonigheid zoals je die _. zovaak tegenkomt bij verenigings- of groepstentoonstellingen. De leden van De Varfdeuze gaan echter allemaal hun eigen gang en de expositie toont dan ook een keur aan verschillende stijlen van uiterst realistisch tot volkomen abstract. Van eenvoudige zwart/wittekeningen en aquarellen tot grote kleurrijke olieverfschilderijen.
Er is werk van leden te zien die net begonnen zijn en met kloppend hart hun eerste werk exposeren, maar er zijn er ook die hun sporen al hebben verdiend in de beeldende kunst en buiten De Varfdeuze in heel het land solo-exposities hebben gehouden.
Voor De Varfdeuze is hun jaarlijkse expositie altijd weer een hoogtepunt. Alle leden werken al maanden naar zo’n expositie toe en ieder probeert er zo goed mo­gelijk voor de dag te komen.
Op een speciale besprekingsavond wordt de keus gemaakt voor de expositie om als vereniging zich zo goed mogelijk te kunnen presenteren.
Het gemiddelde niveau van het geëxposeerde werk ligt dan ook op een hoog niveau. Veel vrijetijdsschilders van De Varfdeuze laten zelfs werk zien waar professionele kunstenaars zich niet voor zouden schamen.

GEMEENTELIJKE EXPOSITIERUIMTE KAMPEN
IJSSELKADE 33 Dl T/M ZA 11.00-12.30/13.30-17.00 UUR TEL. 05202-17417 VRIJDAGAVOND 19.00-21.00 uur