Exposities Bas Steller

1988 gemeentelijke expositieruimte Kampen

De Varfdeuze

Het bezoeken van tentoonstellingen van schildersverenigingen zoals die van De Varfdeuze in de Kamper Synagoge of van het Zwolse Palet in het Meppeler Expositiecentrum leidt bijna onvermijdelijk tot het zoeken naar nieuw talent.
In de meeste gevallen exposeerden de deelnemers namelijk elders al solo of in iets kleinere groepen. Het bezwaar van omvangrijke groepspresentaties is dat ze over individuele kunstenaars weinig zeggen. Zeker wanneer ook nóg gesproken kan worden van een pluriforme groep, krijgt de tentoonstelling al gauw een loszand verband waarbij individuele verrassingen de charme van een bezoek bepalen.

De tentoonstelling van schildersvereniging De Varfdeuze in de Kamper Synagoge brengt naast veel werk van oude bekenden ook minder bekende kunst voor het voetlicht van kunstenaars die om wille van hun status als amateur of om andere redenen minder frequent exposeren. Minder zelfs dan gezien het niveau van hun werk wellicht aannemelijk zou zijn. Opmerkelijk is o.a. de kunst van Steller, in de trant van nieuwe figuratieve schilders als Alfons Freymuth, mevrouw Kuyper, die met haar twee mystieke linosneden van wat groter formaat opvalt en het werk van Dorgelo, die met zijn stileringen van stadsgezichten nog steeds niet in maniërisme is vervallen, hoewel dit gevaar op termijn zeker levensgroot zal opdoemen, de heer Dorgelo exposeerde overigens al eerder in Varfdeuze verband en de tijd lijkt rijp voor een iets omvangrijker tentoonstelling. Onbekend, maar daarom niet minder goed, zijn de transparante aquarellen van de heer Kanis die volledig’ recht doen aan hét verstilde landschap. Ook de etsen van A. Kuyper die aansluiten bij en voortborduren op primitieve, prehistorische kunst, de verstilde en uitgebalanceerde stillevens van de heer Kok en de opmerkelijk en consequent gestileerde tekeningen van de heer Werner verdienen ieders bijzondere aandacht. Tentoonstelling: De Varfdeuze, t/m 19 november in De Synagoge te Kampen.