Exposities Bas Steller

1990 gemeentelijke expositieruimte Kampen.

EXPOSITIE LEDEN VAN DE VARFDEUZE
GEMEENTELIJKE EXPOSITIERUIMTE KAMPEN – 27 OKTOBER T/M 1 DECEMBER 199O

Van 27 oktober t/m 1 december is er in de Gemeentelijke Exposi­tieruimte Kampen, gevestigd in de voormalige synagoge aan de IJsselkade, een tentoonstelling te zien met werk van leden van De Varfdeuze.

De Varfdeuze, opgericht op 1 oktober 1959 en aangesloten bij de Fede­ratie Amateur-Beeldende Kunstenaarsverenigingen is een vereniging voor beoefenaars van beeldende kunst te Kampen.

Alle leden staat het vrij hun eigen keuze te maken. Het belooft dan ook een afwisselende tentoonstelling te worden waar alle stijlen, op­vattingen zijn vertegenwoordigd- Ook het materiaal gebruik is vrij, zodat werkstukken in olieverf, waterverf en verschillende tekentech­nieken, alsmede grafiek en objecten zijn te bewonderen. Deze benaderingswijze maakt het voor de bezoeker erg interessant te vergelijken en eigen voorkeuren te ontdekken. Voor de regelmatige be­zoeker aan De Varfdeuze-tentoonstellingen is het verrassend de voor­uitgang van elk lid waar te nemen-

De expositieruimte is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 11-0O-12-3O/13-30-17-00 uur.

Amateurs van De Varfdeuze tonen ‘van alles een beetje’

KAMPEN — DeVarfdeuze exposeert vanaf afgelopen zaterdag in de Gemeentelijke Expositieruimte Kampen, gevestigd in de voormalige synagoge. De opening werd verricht door Wim van ’t Oever, directeur van het Creativiteitscentrum ’t Speelwerk. Van de hand van 22 Kamper amateur beeldende kunstenaars zijn er in totaal 76 werken te bezichtigen.
De tentoonstelling is zeer afwisselend geworden, zowel wat betreft de gebruikte materialen, als de afbeeldingen en stįjlen. ‘Er hangt van alles een beetje’, vertelt Thea de Groot, secretaresse van De Varfdeuze. ‘Sommige mensen zijn bijvoorbeeld helemaal omgeschakeld en zijn iets gaan doen wat ze daarvoor niet deden.’ Dat de kwaliteit van het werk is toegenomen, vindt ze logisch: ‘Hoe vaker je zoiets doet, des te beter wordt het.’

De expositie in de synagoge bevat schilderijen, aquarellen, tekeningen, grafiek en objecten. Er staan klei- en wasbeeldjes, maar ook objecten van hout inkttekeningen, zeefdrukken en schilderden waarbij verschillende soorten verf gebruikt zijn, zoals olieverf en plakkaatverf.
De Varfdeuze is op 1 oktober 1959 opgericht en aangesloten bü de Federatie van Amateur-Beeldende Kunstenaarsverenigingen in Nederland (FABK). Er wordt door de amateur-kunstenaars eens in de twee jaar geëxposeerd. De tentoonstelling die zaterdag is geopend, blijft tot 1 december in Kampen. ‘Daarna gaan we naar de Meerpaal in Dronten’, aldus Thea de Groot, ‘en misschien daarna naar Zwolle, maar dat hangt nog.’

De secretaresse van De Varfdeuze, van wiens hand er ook een aantal werken te zien zijn, toont zich zeer tevreden met de opkomst van het publiek op de eerste dag. ‘Het was echt ontzettend druk’, stelt ze tevreden. ‘Maar’,voegt ze er meteen aan toe, ‘het is ook een mooie expositie.’ Bovendien is ze mooi ingericht, voegt ze eraan toe. De indeling van de tentoonstelling is verzorgd door Rob de Leeuw van de synagoge en Dick Spijker van de gemeentelijke Culturele commissie.
De Gemeentelijke Expositieruimte aan de IJsselkade is geopend op dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Het werk van leden van De Varfdeuze is tot en met 1 december te bezichtigen.