Exposities Bas Steller

1997 Koornmarktspoort Kampen.

Leden Varfdeuze exposeren in beide Kamper poorten
KAMPEN – Leden van de schildersvereniging de Varfdeuze expo­seren in de maanden juli en augustus in de beide Kamper poor­ten. De geheel gerestaureerde Broederpoort en de eerste verdie­ping van de Koornmarktspoort worden als expositieruimte benut. Het is de bedoeling dat elk weekeind één of twee kunstenaars zich presenteren.

Dit betekent voor de leden een enorme klus omdat op deze manier 18 maal een tentoonstel­ling moet worden ingericht. Elk weekeind wat anders. Tevens dient de exposant zelf voor toe­zicht zorg te dragen. Deze formu­le is ook vorig jaar met veel succes toegepast. Toen bezochten ca 1200 bezoekers de exposities. Alle leden kunnen zich op deze wijze presenteren. Door de ver­schillende werkwijze belooft het een zeer afwisselend geheel te worden. Portretten dan weer landschappen of figuurstudies,

maar ook expressief werk zal er te zien zijn. Zowel figuratief als; abstract werk zal afwisselend worden geëxposeerd. Dan nog de variatie in techniek, olieverf schil­derijen maar ook waterverf en gemengde technieken als ook grafische technieken worden getoond. Bekende namen als Bas Steller, Johann v.d. Noort, Jan Brokkelkamp en Thea de Groot. Maar pok bij de vereniging aan­gesloten polderbewoners komen aan bod o.a. Ad kuijper, Henk Werner en Diny Schaap. Al het werk zal te koop worden aange­boden in verschillende prijsklas­sen. De openingstijden van de exposities zijn op donderdag en

vrijdag van 11.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag van 11.00 tot 16.00 uur. Entree prijs bedraagt f 2.- per persoon. Kopje koffie of thee gratis. Kinderen tot 12 jaar hebben onder begeleiding gratis toegang

Varfdeuze gaat zesde ronde in

KAMPEN – Bas Steller, Louis Bramer en Elly Boers exposeren de ko­mende dagen in de reeks tentoonstellingen van de Varfdeuze. Steller toont in deze zesde ronde alleen zijn werk in de Koornmarktspoort; Bramer en Boers laten in de Broe­derpoort samen zien wat ze maken.
Steller schildert vooral in olieverf en maakt gestileerde menselijke figuren die nog herkenbaar zijn. ‘Het spannende kleurge­bruik veroorzaakt een heerlijk kijkgenot’, aldus de Varfdeuze, de schildersvereniging waarbij Steller is aangesloten. Realisme is voor Bramer en Boers het uitgangspunt. Bramer voelt zich meer te­kenaar dan schilder. Het zoeken naar betere lijnen, tonen en atmosfeer boeit hem mateloos. De beide tentoonstellingen zijn donderdag en vrijdag te bezoeken van elf tot vijf uur en zaterdag en zondag van elf tot vier uur. Ze vormen de zesde ronde van de reeks die negen weken duurt.

Expositie van De Varfdeuze

KAMPEN – Deze week is het de beurt aan Bas Stel­ler, Louis Bramer en Elly Boers van De Varfdeuze om hun werk ten toon te stellen. Steller schildert voornamelijk in olieverf met als onderwerp gesti­leerde menselijke figuren. Zijn werk is te zien in de Koornmarktspoort. Van de andere twee, die beiden het realisme als uitgangs­punt hebben, zijn de wer­ken te bewonderen in de Broederpoort.
Belangstellenden zijn welkom op 7 en 8 van 11.00 tot 17.00 uur en op 9 en 10 augustus van 11.00 tot 16.00 uur.

P.S. In de reeks wisselten-toonstellingen van de Varfdeuze komen disse weke tut en met zundag an bod Louis Bramer met Elly Boers in de Breurpoorte. In de Koornmarktspoorte kump Bas Steller an bod. Allemoale kunstteelt van eigen bodem. Twee gulden antree met gra­tis koffie. Kienders ‘oeven niks te betalen. Kampenaren, waog daor now ook ies een blik an. Bekiek toch bi’j veurkeur in den vreemde niet wat onze eigen stad oe biedt!!

Exposities uiteenlopende werkwijzen in poorten
Varfdeuze opent schildersdoos

KAMPEN – Leden van de Kamper schildersvereni­ging De Varfdeuze expose­ren in de maanden juli en augustus in twee Kamper poorten. De gehele Broederpoort en de eerste verdie­ping van de Koornmarktspoort worden vanaf donder­dag als expositieruimte be­nut. Het is de bedoeling dat elk week een of twee kunste­naars zich presenteren. Al met al moeten de leden de komende weken achttien keer een tentoonstelling in­richten.

De exposant moet zelf voor toezicht zorgen. Deze formule is vorig jaar voor het eerst toegepast en met veel succes. Ruim 1200 mensen bezochten de tentoonstellingen. Doordat alle leden zich kun­nen presenteren, ontstaat een afwisselend aanbod. De ene week hangen er landschappen of figuurstudies, dan weer ex­pressief of abstract werk, maar ook olieverf, gemengde en grafische technieken wor­den getoond. Bekende namen onder de kunstenaars zijn Bas Steller, Johann v.d. Noort, Jan Brokkelkamp en Thea de Groot. Ook de bij de vereni­ging aangesloten polderbe­woners komen aan bod, zoals Ad Kuijper, Henk Werner en Diny Schaap. Al het werk op de exposities is te koop. Iedere expositie duurt vier dagen, van donderdag tot en met zondag. De openingstij­den zijn: donderdag en vrij­dag van 11.00 tot 17.00 uur en zaterdag en zondag van 11.00 tot 16.00 uur. De toegangs­prijs bedraagt twee gulden per persoon. Kinderen tot twaalf jaar hebben, mits on­der begeleiding, gratis toe­gang.

Elly Nieuwenhout, Diny Schaap-, Gerda Koek-van Mierlo en Thea de Groot bijten donderdag de spits af. Elly en Diny exposeren in de Koornmarktspoort. De ande­re twee in de Broederpoort. Voor Elly Nieuwenhuis is de menselijke figuur het uit­gangspunt in haar werk. Diny Schaap laat zich inspireren door Kampen en omgeving.
In haar aquarellen kiest zij bij voorkeur bomen en weerspie­gelingen in het water. Thea de Groot en Gerda Koek-van Mierlo laten impressionis­tisch tot expressionistisch werk zien in gemengde tech­nieken. Gerda werkt vaak op afvalhout.

Kamper stadspoorten in zomermaanden vol kunst van ‘De Varfdeuze’.
Leden vertellen straks In de poort over eigen werk

KAMPEN – Wie Kampen een beetje kent, kan er niet aan voorbijgaan. Of is er beter gezegd wel eens onderdoor gelopen. De stad herbergt nog drie gerenoveerde stadspoorten, die de herinnering aan een roemrijk Middeleeuws verleden nog steeds levend houden. De functie van verdediging door ridders, poorters of soldaten is weliswaar ten einde, maar twee poorten zijn nu door de gemeente ingericht als expositieruimte: de Koornmarktspoort aan de IJsselkade en de Broederpoort aan de fraaie stadsparkzijde.

Beide gebouwen hebben sowieso allure, maar staan in de zomermaanden juli en augustus ook gastvrij open voor talrijke bezoekers. Immers: de lokale kunstenaars- of schildersvereniging ‘De Varfdeuze’ wil zich dan aan den volke presenteren. Wegens succes in 1996 geprolongeerd zogezegd. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Dat wil zeggen roosters maken, de ruimtes plannen en indelen en een selectie maken van op te hangen werken. ‘Op de achtergrond zijn we het draaiboek nu compleet aan het maken’, vertelt Jan Brokkelkamp, de 59-jarige voorzitter van ‘De Varfdeuze’. ‘We gaan straks in het weekend exposeren, dat wil zeggen op donderdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 11.00 tot 16.00. Per poort hebben we elk week een ander werk van twee onzer leden hangen, zodat van onze 30 vaste leden er ruim 18 kunnen exposeren. Vorig jaar was dat een groot succes en kon men zelfs werk van de kunstenaar op de expositie kopen. Het aardige is, dat de maker ook bij zijn eigen werk aanspreekbaar is en het object kan duiden. Deze vorm van presenteren is ons toen prima bevallen. Met de steun van de gemeente Kampen zijn we heel blij, we krijgen de poorten gratis. Onze inzet is om hier een jaarlijkse traditie van te maken’.

Speelwerk

In 1959 werd ‘De Varfdeuze’ opgericht en in de bijna 40-ja-rige clubtraditie komen de leden eens per week samen in het creativiteitscentrum bij ’t Speelwerk. De vereniging leidt niet op en kent dus geen leraren. ‘We leiden ons als het ware zelf op’ zegt Brokkelkamp. ‘Per week hanteren we een thema, zoals portret, stilleven, naakt, collage of experiment op muziek. Ieder gaat op dat thema aan het werk en is vrij in materiaalkeuze. Na afloop verzamelen we de werkstukken op de grond en ieder geeft dan commentaar. Anderen zeggen dus iets van je vormgegeven werk en je hoeft het er niet mee eens te zijn. De bedoeling is van elkaar te leren. We gaan niet met elkaar vergelijken of de competitie aan: dat is juist niet de bedoeling. Als de één juist extreem afwijkt van de ander is juist een kunstzinnig leringsmoment. Uiteraard is er wel een bepaald niveau van schilderprestatie en je zou als blijvend lid dat een soort natuurlijke selectie kunnen noemen, Zo maken ongeveer 30 leden hun eigen creaties, van hobbymatig tot semi-prof. De meesten Kampenaren, maar er is ook een verdwaalde Drontenaar of NOP-per. Qua beroepen kent de club een hele diversiteit: van kantoorklerken tot een directeur van een autobedrijf en men telt in tegenstelling tot vroeger meer vrouwen. En wie zich creatief met potlood, houtskool, acryl, olieverf of meer beeldende vormen waant,
mag altijd even binnenstappen. De contributie is laag.

Beroepsmatig

Uiteraard schept ook voorzitter Brokkelkamp zijn eigen kunstwerken. Hij is na een leven als commercieel technisch medewerker in de tentenbussiness nu VUT-ter en heeft ruim voldoende tijd om zijn ‘hele indringende hobby’ nu een beroepsmatig cachet te geven. Non-figuratief werken heeft zijn voorkeur. ‘Wilde strepen, stippen, toestandjes en kringetjes was vroeger mijn uitingsvorm’, zegt Jan. ‘Gaandeweg ben ik steeds strakker gaan werken. Daarin ben ik zeker geïnspireerd door Alkema, de man van het Kamper kunstzilver en restaurateur van de Bovenkerk. Die werkte ook met bepaalde wiskundige principes. Door Mondriaan, van Doesburg en B. van de Leek ben ik ook wel beïnvloed. Wat ik
maak noem ik zelf geometrische kunst. Door ordening van bepaalde figuren, het spelen met verhoudingen en het plaatsen van het doek ir een speciale eigen lijst ontstaat telkens weer een nieuw product. Precisiewerk, dat wel. Maar dat manipuleren en experimenteren met vormen en lijnen is voor mij één grote, boeiende wereld’.

Recente werken

Dat blijkt zowel in de gang als de woonkamer van de familie in de Geerstraat. Naast ouder werk hangen daar de meest recente werken, die qua kleur en compositie fraai zijn vormgegeven en ongetwijfeld goed staan in een modern strak interieur. En die motieven zouden niet misstaan op een rol behang of gordijnstof. Jan heeft er nog nimmer aan gedacht om die reliëfs prijs te geven aan de reclamewereld of industrie. Daarnaast is hij ook nog schepper van fraaie motieven in glas-in-lood. Verrassend vakwerk met een heel schappelijk prijskaartje. Een man met de kunstbril op dus, die ook de gemeente adviseert bij tentoonstellingen en daartoe in een commissie zit.

‘We verwachten deze zomer veel mensen in de poorten’ zegt Jan. ‘Een aantal leden heeft in Kampen al een uitstekende naam opgebouwd. Ik kan ze niet allen noemen, maar Bas Steller en Gerda van Dieren (portretstudies) zijn wel bekend. De ontdekker van de beweegbare waterkering Johann van den Noort is ook clublid en maakt mooie werken met water als inspiratiebron. Wim Visser heeft naam als maker van modelstudies van lichamen. Hopelijk treden ze in de voetsporen van onze oude vermaarde leden Stivarius en Kees Kieft’ aldus de nu al enthousiaste Brokkelkamp tot slot. Nog een volle maand en publiek kan voor ƒ 2,- inclusief gratis drankje van de eigen Kamper schilders genieten. Of zoals affiche en vlag weldra zullen vermelden: ‘Zegt het voort, kom Kamper kunst zien in de poort’. Wat ‘De Varfdeuze’ betreft kunnen de poortdeuren niet snel genoeg open. Dat typeert het enthousiasme en betrokkenheid van alle clubleden!