Exposities Bas Steller

1999 Stedelijk Museum Kampen

DE BRUG weekend vrijdag 24 september 1999
Expositie en jubileumuitgave ‘De Varfdeuze 1959-1999’

De Varfdeuze viert veertigjarig bestaan

KAMPEN – De Varfdeuze – de vereniging voor beoefenaars van Beeldende Kunst – bestaat veertig jaar en viert dit met de expositie ‘De Varfdeuze 1959-1999’, die op zaterdag 25 sep­tember in het Stedelijk Museum Kampen van start gaat. De expositie geeft een overzicht van veertig jaar Varfdeuze en telt daarom ook veertig werken van leden; variërend van schilderij­en tot beeldhouwwerken. Gedeputeerde van de Staten van Overijssel J.G. Kristen verricht om 15.00 uur de opening en krijgt evenals burgemeester Kleemans, een eerste exemplaar van de jubileumuitgave ‘De Varfdeuze 1959-1999’ overhandigd.

Op donderdagavond 2 oktober 1959 werd schildersvereniging ‘De Varfdeuze’ opgericht tijdens een speciaal daarvoor belegde vergade­ring in een bovenzaal van hotel De Steur. Zo’n 25 Kamper amateurte­kenaars en -schilders meldden zich1 spontaan aan. Initiatiefnemers en bestuursleden van het eerste uur waren Kieft, Esenbrink, Van Dijk, Schilder en Grooten. Doelstellin­gen waren onder meer het in ver­enigingsverband met elkaar samenwerken, schilderen en teke­nen, uitwisseling van gedachten over stromingen, stijlen en tech­nieken, gezamenlijk museumbezoek en het organiseren van ten­toonstellingen en lezingen. En nog steeds behoren samenwerking en het open en eerlijk becommen­tariëren van elkaars werk tot de belangrijkste uitgangspunten. Dat de vereniging in een behoefte voorziet, blijkt wel uit het leden­bestand dat na vier decennia nog steeds redelijk constant is.

Expositie en jubileumuitgave

In het kader van het veertigjarig bestaan van De Varfdeuze, gaat op zaterdag 25 september de ex­positie ‘Varfdeuze 1959-1999’ in het Stedelijk Museum van start, is er een kunstmarkt in de voormali­ge synagoge en verschijnt er een speciaal jubileumboek. Het boek is samengesteld door Varfdeuzelid J.H.R. van den Noort en journa­list W. van der Beek en geeft een rijkelijk geïllustreerd overzicht van het werk van leden van De Varfdeuze over een periode van veertig jaar. De jubileumuitgave is verkrijgbaar in het Stedelijk Mu­seum. Ook de expositie geeft een overzicht en bevat veertig werken

van leden. Er is voornamelijk werk tentoongesteld van leden die van wezenlijk belang zijn ge­weest voor de beeldbepaling van De Varfdeuze. Afhankelijk van de ontwikkeling, is van de ene kun­stenaar meer werk opgenomen dan van de ander. Omdat de he­dendaagse werken al regelmatig geëxposeerd worden, ligt de na­druk op het wat oudere werk. De expositie in het Stedelijk Museum Kampen is te bezichtigen tot en met 23 oktober en is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.