Exposities Bas Steller

2000 Stadsgehoorzaal Kampen.

Dinsdag 5 december 2000 nieuw Kamper dagblad

Bas Steller exposeert in gehoorzaal
KAMPEN – Bas Steller laat tot en met 9 januari schilderijen in olieverf zien in de wandelgan­gen van de Stadsgehoorzaal.
Het werk van Steller is expres­sionistisch met veel kleur. Stel­ler (1928) begon al op jonge leeftijd met tekenen. Hij maakte vooral pentekeningen van land­schappen en stadsgezichten met Oost-Indische inkt. Na les­sen in onder meer Kampen en Den Haag, werd hij lid van schildersvereniging De Varfdeuze. Hij exposeerde tijdens groepstentoonstellingen van de verenging en leverde werk voor diverse solo-exposities. Hij volgt nog wekelijks lessen aan de kunstacademie. Het werk van de in Kampen ge­boren Steller is tijdens werkda­gen te zien van 10.30-12.30 uur en tijdens voorstellingsavon­den.

Woensdag 6 december 2000 de Steur
Wintercircus in Stadsgehoorzaal

KAMPEN – Twee voorstellingen zijn er de komende week in de Stadsgehoorzaal. Vrijdag 8 decem­ber is het wintercircus Martin Hanson te gast in de Stadsgehoor­zaal. Het circus begint om 19.30 uur.
VOF De Kunst en Erik van Muis­winkel zingen en spelen woens­dag 13 december voor kinderen vanaf 4 jaar. Deze voorstelling be­gint om 14.30 uur.
Vanaf 6 december tot 9 januari is er een expositie van Bas Steller in de Stadsgehoorzaal. Steller maakt schilderijen in olieverf in een expressionistische stijl met een rijk gevoel voor kleur. De ex­positie is te bezichtigen tijdens kassa-uren (van 10.30 tot 12.30 uur) en op de avonden dat er voor­stellingen zijn.

Woensdag 6 december 2000
Programma Stadsgehoorzaal
KAMPEN – De Stadsgehoor­zaal in Kampen heeft de volgen­de voorstellingen op de agenda staan:
vrijdag 8 december is er vanaf 19.30 uur een familievoorstel­ling van het wintercircus Mar­tin Hanson. ‘Bloeiende maag­den’ is de titel van een cabaret-voorstelling op zaterdag 9 de­cember vanaf 20.15 uur. Zondag 10 december staat in het kader van wereldmuziek een optreden van Csokolom op het programma en dat optre­den begint om 15.30 uur. ‘Madonna’s man’ is de toneel­voorstelling die dinsdag 12 december staat gepland en dit be­gint om 20.15 uur. VOF De Kunst & Erik van Muiswinkel brengen woensdag 14 decem­ber vanaf 14.30 uur jeugdthea­ter voor kinderen vanaf vier jaar.
In de periode van 6 decem­ber tot 9 januari een expositie te zien van Bas Steller.

.