Exposities Bas Steller

2004 Geerstraat Kampen.

WWW.BRUGNET.NL • DE BRUG – 12 oktober 2004
Kunstenaars versieren Geerstraat
(door Jeroen Kanis)
KAMPEN – Vier jaar geleden be­gon het project Geerstraat-Kunststraat met veel kunste­naars van schildersvereniging De Varfdeuze. “Maar in de afge­lopen jaren zijn daar veel pro­fessionele kunstenaars bijge­komen”, zegt kunstenaar Jan Brokkelkamp. Twintig kunste­naars exposeren hun werken tot en met 30 oktober in ver­schillende etalages van de Geerstraat.

De winkeliers hebben hun etala­ges aangepast aan de kunstwer­ken en konden daarmee een prijs verdienen voor het mooiste ge­heel. De jury heeft de winnende winkel afgelopen vrijdag bekend­gemaakt. Daarbij is gelet op pre­sentatie en samenhang van kunstwerk en etalageartikelen. Vrijwel alle deelnemende kunste­naars hadden zich vrijdag verza­meld in de galerie van Brokkel­kamp. De galerie hangt vol met hun werken in de meest uiteenlo­pende stijlen. Tijdens een gezelli­ge bijeenkomst, werden de deel­nemers gepresenteerd door Jan Brokkelkamp. Directeur Herman Harder van het Frans Walkate Ar­chief maakte de prijswinnaars be­kend. De winnaar is Ter Horst Van Geel, dat met werken van Esther Post de meeste punten binnen­haalde. De tweede prijs ging naar De Jaargetijden met assemblages van Karel Otten. Derde werd Boekhandel De Rank met werken van Sjaak Kaashoek. Geke ter Horst is blij met de eerste prijs. “Toen ik het kunstwerk in handen kreeg, dacht ik eerst: ‘Wat is dat nou? Hoe heeft zij dat ge­daan? Het hangt nu anderhalve week en iedere keer zie ik er iets anders in.” Volgens Van Bruggen leveren de kunstwerken in haar winkel veel reacties op. “Het voegt iets toe aan de winkel en de straat. Het zijn blikvangers.” Esther Post, die in 1987 afstudeer­de aan de kunstacademie in Kampen, heeft een nieuwe techniek ontwikkeld voor het maken van haar kunstwerken. “Ik druk acryl-verf via een glasplaat op het doek. Daardoor krijg je een gladde voor­stelling, zonder penseelstreken.” De kunstenares vindt het project geslaagd. “Het is leuk dat Kamper kunstenaars elkaar hier ontmoe­ten.” Dat vindt initiatiefnemer Jan Brokkelkamp ook. “De kunste­naars presenteren de winkeliers op een mooie wijze. Dat levert ex­tra publiciteit op. De eerste keer deden voornamelijk kunstenaars mee van De Varfdeuze. Nu zijn er veel professionele schilders bijge­komen. Die leveren hun eigen werken in.”
Ook winkelier Henk van Dijk van ’t Sfeerhuis is enthousiast over Geerstraat-Kunststraat. “Een prachtig initiatief. Het is mooi dat kunstenaars zich etaleren in de zakenwereld. Er zijn consumen­ten uit de regio, die speciaal naar de Geerstraat komen om de schil­derijen te bekijken.” Volgens Brokkelkamp zouden kunstenaars zich in Kampen ster­ker moeten presenteren. “Kam­pen heeft meer dan honderd kun­stenaars. Eigenlijk verwacht je dan meer galerieën. Ik ben er voorstander van dat de kunste­naars zich meer als groep pre­senteren.”