Exposities Bas Steller

2006 Koornmarktspoort Kampen.

dé KRANT

Najaarsexposities van de Varfdeuze

KAMPEN – Voor het elfde jaar verzorgt schildersvereni­ging De Varfdeuze van woensdag 18 oktober tot en met zondag 26 november zes exposities in de Koornmarktpoort aan de IJssel te Kam­pen.
Iedere week vanaf woensdag 18 oktober richten verschil­lende kunstenaars de poort in met hun werken. De laatste expositie is van 22 november tot en met 26 november. In totaal exposeren 22 leden van De Varfdeuze hun recen­te werken. De kunstenaars zijn tijdens de expositie aan­wezig. De voorzitter van de Varfdeuze, heer Henk Wer-ner, verricht de opening op woensdag 18 oktober om 11.00 uur. De tentoonstelling heeft een thematische inrich­ting. Op de eerst verdieping worden in de periode van 18 tot en met 22 oktober werken tentoongesteld van de heer Bas Steller. Deze in Kampen geboren kunstenaar voert u mee in een kleurrijke wereld van menselijke vormen. De vereniging presenteert zich in deze periode op de tweede verdieping met model stu­dies.

Openingstijden: woensdag t/m Zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Behoudens vrij­dag dan bent u van harte wel­kom van 11.00 tot 21.00 uur. Entreeprijs €1,00 . Kinderen onder begeleiding tot 12 jaar gratis. De Koornmarktpoort vindt u aan de IJssel bij de Bovenkerk.

Openings toespraak expositie Bas Steller
Beste Varfdeuzevrienden en verdere belangstellenden.

We zijn vanmorgen met een zo groot mogelijk aantal leden in de Koornmarktspoort bijeengekomen om de opening van onze 34e tentoonstelling enige luister bij te zetten. Niet omdat 34 zo’n bijzonder getal is, maar vanwege het feit dat deze tentoonstelling een nieuwe opzet toont en bovenal vanwege het feit dat de nestor van onze vereniging, ons aller Bas Steller, weer in ons midden is.

In de tentoonstelling , die vandaag, 18 oktober 2006, van start gaat, probeert de Varfdeuze tot eind november in zes afleveringen haar niveau en bovenal haar veelzijdigheid te tonen. Een veelzijdigheid, die vooral naar voren komt op de bovenverdieping, waar bijna alle leden werk voor zes verschillende thema’s zullen leveren. Deze thema’s zijn gekleed model, naakt, portret, stilleven, vrije expressie en landschap, waarbij onder landschap ook stadsgezichten worden gerekend. Deze zes onderwerpen vormen de basis van het programma voor onze wekelijkse bijeenkomsten, op maandag- en donderdagavond sinds we als gevolg van ruimtegebrek en groeiende belangstelling een tweede groep hebben gevormd. Deze combinatie van twee tentoonstellingen is iets nieuws, waarvan we hopen dat het een succes zal worden. Dat zal dan in de eerste plaats het werk zijn van Annemieke Heuwekemeijer, die met de organisatie veel werk heeft verzet en daar, door de nieuwe opzet, nog niet klaar mee is. Gelukkig wordt ze bijgestaan door enkele leden, waaronder Henja die het affiche ontwierp, en niet te vergeten haar man Adalbert.

En dan nu Bas. Bas Steller, die ongeveer tegelijk met mij lid werd van de Varfdeuze, nu meer dan vijf en twintig jaar geleden. Bas, die vrijwel nooit op de clubavond verstek liet gaan, één van onze trouwste leden, die zeker vijftien jaar bestuurslid was en daarbij ook de leiding op zich nam van het tekenen naar naaktmodel, misschien wel zijn meest geliefde bezigheid. Bas, die altijd onverstoorbaar bezig is en op één avond op zijn onnavolgbare manier vaak meer dan tien mini schilderijtjes maakt, het één al mooier dan het andere. Jammer vind ik het, dat hij ze nog nooit ten toon stelde. Een kwestie van onderwaardering? Niemand zal vergeten, hoe, als de tijd voor een standje bijna verstreken is, zijn “Nog even!” door het atelier klinkt.

Vorig jaar werd Bas ziek, ernstig ziek, en velen dachten dat ze hem niet weer op de club zouden zien. Maar Bas lapte ’t ‘m en tekent weer op de clubavond als zijn onderwerp op het programma staat en ook op de tweede dinsdag van de maand, waarop we met een kleine groep tekenen naar naaktmodel. Ook thuis kan hij de trap weer op komen om op zijn atelier te schilderen. Het resultaat daarvan toont deze expositie. Bas is weer terug en we hopen van harte, dat het nog lang goed met hem zal gaan.

Bas Steller, nestor van De Varfdeuze, ik hoop datje nog lang zult kunnen schilderen, ik wens je nog goede jaren toe en ik feliciteer je met deze tentoonstelling. En met deze woorden verklaar ik onze 34e Varfdeuze-tentoonstelling voor geopend.