Exposities Bas Steller

2009 Jubileum 50 jaar Varfdeuze.

26 september t/m 22 november 2009 de Varfdeuze “50 jaar Beeldende Kunst in Kampen”

Hier wordt een selectie van het werk van de leden dat gezichtsbepalend is (geweest) voor de Varfdeuze, gecombineerd met werk van Kamper schilders uit verleden en heden.

Donderdag 17 september 2009 de Stentor ©2009 Wegener Nieuwsmedia
JUBILEUM Wat deze vereniging anders maakt, is dat de leden elkaars werk beoordelen.
Kunstenaarsvereniging De Varfdeuze bestaat 50 jaar. Torn Kuper en Dick Spijker richten de tentoonstelling in. (foto Torn van Dijke)

Schilderen met hart en ziel
De Varfdeuze bestaat vijftig jaar. De eigenzinnige kunste­naarsvereniging viert dat met exposities in Gemeente­lijke Expositieruimte en het Stedelijk.
door Jessie Ruiter KAMPEN- Voorzitter Tom Kuper van kunstenaarsvereniging De Varfdeuze heeft de afgelopen jaren veel mooie momenten meege­maakt. Toch geniet hij het meest wanneer hij ziet dat de kunste­naars plezier hebben in hun werk. De Varfdeuze uit Kampen viert haar vijftigjarig bestaan. Veelal ja­ren met hoogtepunten en met zeer weinig dieptepunten. „Want”, vertelt Kuper, „ik kan zo geen pro­blemen bedenken waarmee wij te maken hebben gehad de laatste ja­ren.”
Met een tentoonstelling van werk van eigen leden, wil de vereniging het vijftigjarige bestaan niet onge­merkt voorbij laten gaan. Zaterdag om 15.00 uur vindt de officiële opening van de expositie plaats in de gemeentelijke expositieruimte. De Varfdeuze heeft op het mo­ment dertig leden, die allemaal één ding gemeen hebben: de lief­de voor het tekenen en het schilde­ren. Eenieder met passie voor kunst mag lid worden. Er is geen sprake van minimale op­leiding of een ballotagecommissie die bepaalt of je wel of geen lid mag worden. „Juist de passie ver­bindt mensen. We zijn eigenlijk een gesloten groep. Ons imago heeft een hoge standaard, waar­door men zich niet zo gauw aan­meldt”, vertelt Kuper. De gemid­delde leeftijd van de vereniging ligt dan ook hoog, zo rond de vijf­tig. „Er treedt dus een lichte ver­grijzing op. Het zou natuurlijk leuk zijn als er meer jongeren ko­men, maar we gaan niet op zoek. We zijn geen wervingsbedrijf” Wat deze vereniging anders maakt, is dat de leden elkaars werk beoordelen. Het belangrijkste doel hiervan: elkaar zo stimuleren dat er een hoger niveau bereikt wordt. Bij De Varfdeuze heeft zo eenieder zijn eigen kunststijl. Kuper: „Wat ze gemeen hebben is de manier waarop ze hart en ziel in hun pro­ject verwerken. Binnen deze vere­niging dringen de internationale kunststromingen niet door, maar je ziet wel veranderingen door de tijd heen.” Zo waren vroeger de meeste schilderijen realistisch, maar nu kom je veel impressionis­tische werken tegen. Het doel van de vereniging is de samenleving emotioneel verbinden met de kunst. „Kunst is een kwetsbaar on­derdeel van de maker”, aldus Ku­per. „Hiermee stelt de kunstenaar zich kwetsbaar op, het laat een deel van zijn of haar leven zien.” Hij is nu drie jaar voorzitter. Een periode waar hij met plezier op te­rug kijkt. „We leven in een rijke tijd. Ik zie de toekomst positief te­gemoet.”

Het werk van de leden van De Varfdeu­ze is tot 24 oktober te bezichtigen. Te­vens is er vanaf zaterdag 26 september tot en met zondag 22 november de ex­positie ’50 jaar Beeldende Kunst in Kampen’ in het Stedelijk Museum.
2009 Gemeentelijke Expositieruimte Kampen

Vrijdag 9 oktober 2009 de Stentor ©2009 Wegener Nieuwsmedia
Kamper kunstenaars en de magie van verf op doek, door Wim van der Beek

Ruim een halfjaar na zijn aantreden als directeur heeft Stan Petrusa een duidelijk mission state­ment afgegeven: de musea in Kam­pen zijn in de eerste plaats het podium voor plaatselijke kunste­naars.
In het nieuwe museumpand aan de Oudestraat loopt momenteel de expositie ‘7 uit Kampen’. Gelijk­tijdig laten 30 leden van De Varfdeuze hun werk zien in het Gemeentelijk Expositiecentrum aan de IJsselkade. Alsof dat niet ge­noeg is, haakt later dit jaar ook de Koornmarktpoort aan met een ex­positie van De Varfdeuze. Voor be­gin volgend jaar staat een omvang­rijk overzicht van W.B. Tholen op het programma.
Voor tientallen talentvolle (jonge) Kamper kunstenaars die géén lid zijn van schilderscollectief De Varf­deuze, moet dit een hoopvolle ge­dachte zijn. Ze wachten ongetwij­feld vol ongeduld op een atelierbezoek van de plaatselijke museumdirecteur.
Uiteraard ontbreekt in het overzicht van het 5O-jarige schilderscollectief De Varfdeuze niet werk van Kees Kieft (1919-1999) niet. Dit is ‘Voetprint’ uit 1987.

Voorlopig zijn de spotlights echter gericht op De Varf­deuze.
Het meest interessant is ‘7 uit Kam­pen’, een tentoonstelling die een tijdsbeeld geeft van het 50-jarige schilderscollectief Uiteraard ontbreekt in dit over­zicht het werk van Kees Kieft (1919-1999) niet.
Hoewel hij 10 jaar na zijn overlijden een beetje in de vergetelheid is geraakt, was hij één van de meest prominente leden van De Varfdeuze. Zijn materie­schilderijen, die met zorg zijn ge­componeerd, verbinden op een on­gebruikelijke manier figuratie en abstractie.
Meestal gaf de kunstenaar zijn werk geen specifieke titels, omdat ze vanuit abstracte vertrekpunten ontstonden.
Toch kon hij het achteraf vaak niet laten met een knipoog te verwij­zen naar herkenbare, figuratieve elementen. Met woorden als Zaagblad, Voetprint en Helpende han­den, die hij tussen haakjes aan de vermelding ‘Zonder titel’ toevoeg­de, zette hij de kijker speels op een (zij) spoor.
Tegenover de ordenende geest van Kieft staat het picturale geweld dat Johann van den Noort onder meer ontketent in impressies als ‘Tsunami’ en in het wandvullende drieluik ‘Atlantic Coast’. Stormen, overstromingen en ander natuurge­weld zijn op het lijf geschreven van de bijna extreem fysiek inge­stelde schilder.

Jan Brokkelkamp doet het rustiger aan. Hij houdt het in zijn werk overzichtelijk.
Opvallend zijn recente schilderijen ‘Driepunten’, ‘Variatie’ en ‘Ruimtelijk’ uit 2008, die in vergelijking met ouder werk van dezelfde kunstenaar een vergaande concentra­tie op bewegingsdimensies te zien geven. De solide en statische, geo­metrisch abstracte constructies van weleer hebben plaatsgemaakt voor zwevende vormen, schuiven­de beeldelementen en vlakken die interacties met elkaar aangaan.
Ook Marius Dorgelo is geen man van het grote gebaar. Evenals Brok­kelkamp kiest hij voor zorgvuldig componeren. Met het stilleven ‘Fluitketel op ta­fel’ uit 1999 bewijst hij dat grote formaten hem niet kopschuw ma­ken.
Hoewel hij geen materieschilder is, zoals Kieft, houdt Bas Steller wel van pasteus verfgebruik. Dikke verflagen onderstrepen het weer­barstige karakter van de materie die door hem laag over laag is aan­gebracht.
Evenals de zes mede-exposanten bepaalt Steller het publiek nadruk­kelijk bij de essentie van schilder­kunst: alles draait om de magie van verf op doek.

BEELDENDE KUNST
7 uit Kampen
• Tentoonstelling:
7 uit Kampen, t/m 22 november in Stedelijk Museum Kampen.
• Informatie:
www.stedelijkmuseumkampen.nl

2009 Expositieruimte Koornmarkpoort Kampen
3e expositie in het kader van het 50-jarige jubileum van de Varfdeuze
Na een wellicht inspirerend verblijf in Dinkelland hebben de leden genoeg gehad om een gehele tentoonstelling te vullen met hun creatieve creaties.
Dit filmpje wat gemaakt is op de opening van de tentoonstelling geeft een impressie van de gemaakte werken. Koornmarktpoort Kampen van 31 oktober t/m 24 december 2009

Woensdag 4 november 2009 ©2009 Streeknieuws
Expositie Dinkelland in Koornmarktspoort
KAMPEN – Het Kamper schilders­collectief ‘de Varfdeuze’ toont van 31 oktober tot en met 24 december hun “Expositie Dinkelland” in de Koornmarktspoort in Kampen.
De Varfdeuze viert dit jaar haar 5O-jarig jubileum met een drietal exposities in het Stedelijk Museum Kampen en de Gemeentelijke Expositieruimte Kampen.
De serie wordt afgesloten in de Koornmarktspoort.
Op haar jubileumreis zijn leden en partners in mei te gast geweest in hotel De Schout te Denekamp. Van daaruit is het prachtige landschap verkend. Dit feestelijke gebeuren bestond voornamelijk uit het tekenen en schilderen van het Dinkelland.
De Koornmarktspoort is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 11.00u tot 17.00 uur.