Project omschrijving

Remmelt Jacobs (REMMELTS) (1670-)

1. Remmelt Jacobs (Remmelts) zoon van Jacob werd geboren in 1670 in Uffelte. Hij huwde met Mv Remmelt Jacob Remmelts op 3 december 1699 in Drenthe ze hadden de volgende kinderen:

1. Hendrikje Remmelts werd geboren in 1700. Zij werd gedoopt op 21 april 1700 in Uffelte.

2. Jacob Remmelts werd geboren in 1702. Hij werd gedoopt op 30 april 1702 in Uffelte. Hij huwde Geertien Jans in 1735 in Uffelte ze hadden de volgende kinderen:
01 Remmelt Jacobs Berg Remmelts (1742-1812)
02 Jantien Jacobs Remmelts (1747-1817)

3. Willem Remmelts werd geboren in 1705. Hij werd gedoopt op 3 mei 1705 in Uffelte. Hij huwde met Marragiggien IJsaacs die geboren is in 1705 en stierf in 1725 in Dwingeloo, zij en hadden de volgende kinderen:
01 Remmelt Willems Remmelts (1730-)
02 Vriugien Willems Remmelts (1731-)
03 Hilligien Willems Remmelts (1734-)

4. Remmelt Remmelts werd geboren op 6 februari 1705 in Uffelte. Hij huwde op 19 juli 1733 in Dwingeloo met Femmechien Alberts die geboren is in 1710.
Femmechien Alberts en Remmelt Remmelts hadden de volgende kinderen:
01 Remmelt Remmelts (1733-1739)
02 Angenis Remmelts (1735-)
03 Remmelt Remmelts (1739-)
04 Geesien RemmeltsS (1741-1817)
05 Roelofje Remmelts (1743-)
06 Hendrikjen Remmelts (1748-)</em

5. Beertus Remmelts werd geboren in 1709 in Uffelte.

Huwelijk/ondertrouw 19 juli 1733 Remmelt Remmelts uit Uffelte met Fenniggien Alberts uit Dwingelo, gehuwd op 23 augustus 1733.

Doopregister Remmelt Remmelts Dwingelo 1 februari 1739
Zoon van Remmelt Remmelts en Fenneggien Alberts

Doopregister Remmelt Remmelts Dwingelo 27 december 1733
Zoon van Remmelt Remmelts en Fenneggien Alberts

Doopregister Angnes Remmelts Dwingelo 30 oktober 1735
Dochter van Remmelt Remmelts en Fenneggien Alberts

Doopregister Geessien Remmelts Dwingelo 21 mei 1741
Dochter van Remmelt Remmelts en Fenneggien Alberts

Doopregister Hendrikjen Remmelts Dwingelo 24 november 1748
Dochter van Remmelt Remmelts en Fenneggien Alberts