Project omschrijving

Apolinaras Žitkevičius (c.a. 1841 – c.a. 1919)

Apolinaras Žitkevičius zoon van Juozapas Žitkevičius en Marcijona Mikalauskaitė huwde met Paulina Aukštikalnytė.

Staande v.l.n.r. Boleslovas, Elena, Antanas, Paulina, Stefanija,
v.l.n.r. zittend Pranas, Kazimiero, Paulina Aukštikalnytė, Magdalena

Paulina Aukštikalnytė en Apolinaras Žitkevičius hadden de volgende kinderen:

1. Antanas Žitkevičius geboren 27 maart 1877 en overleden c.a. 1950, huwde met Stefanija Morkunaite
2. Juozapas Žitkevičius geboren 3 mei 1883 in Vabalninkas waarschijnlijk vroeg overleden.
3. Magdelena Žitkevičiūtė geboren 8 mei 1886 in Vabalninkas
4. Elena Žitkevičiūtė geboren 20 februari 1888 in Vabalninkas
5. Pranas Žitkevičius geboren 8 maart 1890 in Vabalninkas huwde met Magdelana Staupaite.
Magdelana Staupaite en Pranas Žitkevičius hadden de volgende kinderen:
        01 Bronius Žitkevičius
       02 Brone Žitkevičiūtė
       03 Ksavera Žitkevičiūtė
       04 Prane Žitkevičiūtė
6. Dominykas Žitkevičius geboren 4 juni 1892 in Vabalninkas waarschijnlijk vroeg overleden.
7. Kazimieras Žitkevičius geboren 17 december 1893 in Vabalninkas en overleden later dan 1986 in Kaunas.
8. Boleslovas Žitkevičius
9. Paulina Žitkevičiūtė
10.Stefanija Žitkevičiūtė

Kazimieras Žitkevičius-Žitkus (geboren 30 december 1893, Vabalninkeas – >1986, Kaunas) – Litouwse priester, dichter, vertaler, rector van het theologische seminarie van Kaunas

Biografie

Hij ging naar de vierjarige school in Panevėžys en is afgestudeerd in 1919 aan de Kaunas Seminary waarna hij op 4 mei 1919 tot priester is gewijd.
Benoemd tot vicaris van de Šančiai-kerk. 1920-1921 Werkte bij de redactie van Ateities. gaf lezingen aan de Litouwse universiteit. in 1925-1926 werd hij ziek en behandeld in het sanatorium van Mereno in Italië. Na terugkeer ontving hij een beroeping in Antalieptė en doceerde later religie aan het Kauno Kazimieriečių mergaičių Gymnasium en Simon Daukantas leraren Seminary. van 1932 tot 1940 was hij kapelaan van student- en studentatheïsten. In 1937, toen zijn gezondheid weer slechter werd. stopte met lesgeven. binnen de hiërarchie van Rooms Katholieke kerk heeft hij diverse functies bekleed, hij werd rector van de benedictijnse kerk, was de voorganger van de opstandingskerk. 1953-1959 rector van het Kaunas-seminarie en vanaf 1958 Kaunas kapitulos kanauninkas en na 1965 de parochie Vilijampolė.
Schreef religieuze leerboeken voor basisscholen: ‘Onze Vader’, ‘Hallo, Maria’, ‘Ik geloof’, waarvan de hele generatie Litouwers over de hele wereld heeft geleerd.

Creativiteit

Hij begon met gedichten schrijven in 1908. Vanaf 1911 werden de gedichten gedrukt onder het pseudoniem van Vinco Stonio (volgens de held van Heksen van Šatrijos) in „Ateityje“, „Draugijoje“, „Pavasaryje“, „Naujojoje Romuvoje“. hij was de auteur van de Pavasarininkų Hymn. Zijn poëzie bevat nogal wat luide, bijna folklore liedjes: het gedicht „Gražių dainelių daug girdėjau“ veranderde in een volkslied.
Vertaalde gedichten van Alexander Pushkin, Mikhail Lermontov, Jurgis Baltrušaitis. Hij schreef memoires over Vaižgantas, Bali Sruoga, Vincas Mykolaitis-Putin.

 

Bibliografie

Ašarėlės: eilėraščiai. (Tranen: gedichten.)– Kaunas, 1924. – 118 pagina’s
Dainų pasiklausius.(Na het luisteren naar liedjes) – Kaunas: Tijdschrift van de Litouws Catholic Sober Society, 1925. – 30 pagina’s
Tėve mūsų:(Onze Vader) tikybos vadovėlis: antrajam pradžios mokyklos skyriui. – Kaunas: Žinija, 1936. – 94 pagina’s: geïllustreerd.
Sveika Marija: tikybos vadovėlis trečiajam pradžios mokyklos skyriui.(Wees gegroet: Godsdienstboek voor de derde basisschool.) – Kaunas: Žinija, 1937. – 141 pagina’s: geïllustreerd.
Tikiu: tikybos vadovėlis IV pradžios mokyklos skyriui. (Geloof: Religieus boek voor Elementair School Divisie IV). – Kaunas: Žinija, 1938. – 173 pagina’s: Geïllustreerd
Mažasis katekizmas (De kleine catechismus). – Kaunas: Žinija, 1938. – 94 pagina’s: Geïllustreerd
Lyrika: rinktinė (Teksten Geselecteerd) Vincas Stonis. – Vilnius: Vaga, 1970. – 163 pagina’s
Tau, Marija, rožinis: poetinis paslapčių apmąstymas.(To You, Mary, Rosary: ​​A Poetic Reflection on Secrets) – Toronto: Kanados lietuvių katalikų centro liturginė komisija, 1973. – 175 pagina’s
Kryžiaus kelias: eilėraščiai (De kruisweg: gedichten). – Toronto: Kanados lietuvių katalikų centro liturginė komisija, 1977. – 32 pagina’s: Geïllustreerd
Tėve mūsų (Onze Vader): tikybos vadovėlis. – Vilnius: Žinija, 1990. – 104 pagina’s – ISBN 5-89942-325-0

Kazimieras Žitkevičius met waarschijnlijk een collega in de tuin van Bronislavas Gerdžiūs en zijn nicht Stefanija Žitkevičiūtė te Vabalninkas.

Elena Žitkevičiūtė en Magdelena Žitkevičiūtė

Overlijden Elena Žitkevičiūtė

 

Pranas Žitkevičius geboren 8 maart 1890 in Vabalninkas huwde met Magdelana STAUPAITE.
Magdelana STAUPAITE en Pranas Žitkevičius hadden de volgende kinderen:
01 Bronius Žitkevičius
02 Brone Žitkevičiūtė
03 Ksavera Žitkevičiūtė
04 Prane Žitkevičiūtė

Paulina Aukštikalnytė

Overlijden Paulina Aukštikalnytė.

Antanas Žitkevičius en Stefanija Morkunaite.

v.l.n.r. Stefanija Morkunaite, Antanas Žitkevičius, dochter Genovaite Žitkevičiūtė en zuster van Stefanija Morkunaite.

Stefanija Žitkevičiūtė met haar vriendin.

Antanas Žitkevičius, zoon van Apolinaras Žitkevičius en Paulina Aukštikalnytė, trouwde met Stefanija Morkunaite.
Stefanija Morkunaite, dochter van Pranas Morkunas en Ona Grigaliunaite, werd geboren in 1897. Ze stierf in 1978. Zij en Antanas Žitkevičius kregen de volgende kinderen:
1. Stefanija Žitkevičiūtė werd geboren op 26 september 1934 en was gehuwd met Bronislavas Gerdžiūs.
2. Genovaite Žitkevičiūtė werd geboren op 27 augustus 1936.
3. Pranas Žitkevičius werd geboren op 5 juli 1939. Hij was Pastoor. Hij stierf in mei 2001 in Vabalninkas.

Stefanija Žitkevičiūtė werd geboren op 26 september 1934 in litouwen en was gehuwd met Bronislavas Gerdžiūs
Bronislavas Gerdžiūs, zoon van Antanas Gerdžiūs en Antanina Bakutyte, werd geboren op 12 november 1932 in Pagausantys Hij stierf op 4 juni 2004 in Vabalninkas. Hij en Stefanija Žitkevičiūtė hadden de volgende kinderen:
1. Jolita Gerdžiūtė gehuwd met Remmelt Sebastiaan Steller.
2. Renata Gerdžiūtė gehuwd met Henrikas Skrasnadamskis.
3. Ligija Gerdžiūtė

Antanas Žitkevičius, zoon van Apolinaras Žitkevičius en Paulina AUKSTIKALNYTE, trouwde met Stefanija MORKUNAITE.
Stefanija MORKUNAITE, dochter van Pranas MORKUNAS en Ona GRIGALIUNAITE, werd geboren in 1897. Ze stierf in 1978.

familie belijdenisdocument  1932 Antanas Žitkevičius.

v.l.n.r. staand Pranas Žitkevičius, chauffeur Kazimieras, Antanas Žitkevičius, Stefanija Morkunaite, Bronius Žitkevičius, Ksavera Žitkevičiūtė, Magdelana Staupaite en Prane Žitkevičiūtė.
zittend v.l.n.r. Genovaite Žitkevičiūtė, Genovaite Morkunaite en Kazimieras Žitkevičius.

Gezin van Antanas Žitkevičius en Stefanija Morkunaite met kinderen Genovaite, Pranas en Stefanija.
Foto rechts Antanas Žitkevičius en Stefanija Morkunaite met dochtertje Stefanija.
 

 

Genovaite Žitkevičiūtė werd geboren op 27 augustus 1936 en overleden in de jaren-70.

 

Pranas Žitkevičiūtė werd geboren op 5 juli 1939. Hij was Pastoor. Hij stierf in mei 2001 in Vabalninkas.

Pranas Zitkevicius (rechts) met moeder en zuster Genovaite (heer op de achtergrond onbekend)

 

Pranas Zitkevicius met zijn oom Kazimieras Žitkevičius.

Stefanija Žitkevičiūtė werd geboren op 26 september 1934 in litouwen en was gehuwd met Bronislavas GERDŽIŪS

De zusjes Genovaite en Stefanija Zitkeviciute

Genovaite Zitkeviciute, Stefanija Morkunaite en Stefanija Zitkeviciut.

Stefanija Žitkevičiūtė met Bronislavas GERDŽIŪS en kinderen Jolita, Ligija en Renata