Johan Godfried Steller (1843-1927)

Johan Godfried Steller was een zoon van Hendrik Jan Moesbergen Steller en Johanna Boenders hij werd geboren op 11 november 1843 in Kampen. Hij was van beroep een schrijnwerker. Hij huwde op 1 april 1869 in Kampen met Margaretha Francisca Schlaepfer , na haar overlijden huwde hij op 19 juli 1877 in Kampen met Gerrigje Kroes. Hij stierf op 20 november 1927 aan zijn verwondingen die hij opliep nadat hij was aangereden bij de stadsbrug in Kampen.

Zij eerste vrouw was Margaretha Francisca Schlaepfer de dochter van Sebastiaan Schlaepfer (1798-1855) en Francisca Margeretha Blum (1809-1843) zij werd geboren op 4 september 1841 in Kampen en stierf op 19 november 1871 in Kampen. Zij en Johan Godfried Steller hadden één kind:

1. Sebastiaan Steller (1869-1917)

Na het overlijden van Margaretha Francisca Schlaepfer huwde hij met Gerrigje de dochter van Gerrit Kroes (1815-1885) en Hendrikje Kruithof (1817-1893) zij werd geboren op 23 mei 1851 in Kampen en stierf op 21 mei 1926 in Kampen. Zij en Johan Godfried Steller hadden de volgende kinderen:

2. Johanna Steller (1878-1943)
3. Hendrika Steller (1880-1902)
4. Hendrik Jan Steller (1883-1943)
5. Jansje Steller (1883-1889)
6. Gerrit Steller (1886-1889)
7. Gerrit Steller (1889-1950)
8. Jansje Steller (1893-1948)

Johanna Steller, dochter van Johan Godfried Steller en Gerrigje Kroes, werd geboren op 13 mei 1878 in Kampen. Zij stierf op 13 augustus 1943 in Kampen.

Hendrika Steller, dochter van Johan Godfried Steller en Gerrigje Kroes, werd geboren op 1 februari 1880 in Kampen. Zij werd gedoopt in Kampen, zij stierf op 19 november 1902 in Kampen.

Hendrik Jan Steller, zoon van Johan Godfried Steller en Gerrigje Kroes, werd geboren op 8 augustus 1883 in Kampen.

Gerrit en Hendrik Jan Steller

Jansje Steller, dochter van Johan Godfried Steller en Gerrigje Kroes, werd geboren op 8 augustus 1883 in Kampen. Ze stierf op 14 juli 1889.

Gerrit Steller, zoon van Johan Godfried Steller en Gerrigje Kroes, werd geboren op 18 juli 1886 in Kampen. Hij stierf op 7 januari 1889 in Kampen.

Gerrit Steller, zoon van Johan Godfried Steller en Gerrigje Kroes, werd geboren op 25 juli 1889 in Kampen en stierf op 12 maart 1940.
Gerrit Steller woonde in de Boven Nieuwstraat No.84 kadastraal Sectie F No.1375 hij wil het pand in 1930 bebouwen tot woon- en winkelhuis.

v.l.n.r. Gerrit Steller, Gerrit Riezebos, Johan Godfried Riezebos, Jansje Riezebos-Steller, Cornelis Riezebos, Johanna Steller.

Gerrit Steller en Hendrik Jan Steller.

Jansje Steller werd geboren op 24 augustus 1893 in Kampen, zij huwde op 19 oktober 1916 in Kampen met Cornelis Riezebos en stierf op 24 mei 1948 in Kampen.
Cornelis Riezebos was de zoon van Gerrit Riezebos (1848-1922) en Aaltje Dillen (1858-1927) en werd geboren op 23 juli 1890 in IJsselmuiden. hij was van beroep Fabrieksarbeider. Cornelis Riezebos en Jansje Steller hadden de volgende kinderen:

1. Gerrit Riezebos werd geboren op 23 augustus 1917 in Kampen en overleden op 14 november 2011. Hij huwde met Berentje Koster die werd geboren op 2 oktober 1915 in Kampen en stierf op 15 augustus 1991 in Zwolle, ze hadden één dochter Trix.

2. Johan Godfried Riezebos werd geboren op 21 september 1921 in Kampen. Hij stierf op 16 december 1985 in Kampen. Hij trouwde met Cornelia Blom die werd geboren op 2 maart 1922 in Alphen Aan Den Rijn, zij stierf op 4 juli 2018 in Kampen. Zij en Johan Godfried Riezebos hadden de volgende kinderen:
1. Corry Riezebos die huwde/scheidde en weer huwde met met Jan Brouwer.
2. Jeanne (Jansje) Riezebos die huwde met Dirk Bakker.
3. Kees Riezebos die huwde met Magda Noya.
4. Johan Riezebos die huwde met Linda Kattenberg.

3. Gerrigje Aaltje Riezebos, dochter van Cornelis Riezebos en Jansje Steller, werd geboren op 8 augustus 1929 in Kampen.

Jansje Riezebos-Steller

v.l.n.r. Hendrik Jan Steller, Gerrit Riezebos, Cornelis Riezebos, Gerrigje Kroes Johan Godfried Steller, Johan Godfried Riezebos, Gerrit Steller, Johanna Steller Jansje Steller.

Het Bregittenplein waar Johan Godfried Steller en Gerrigje Kroes vanaf c.a. 1887 tot hun overlijden woonden. Het huis is in de jaren-80 gesloopt.

Johan Godfried Steller geboren in 1843 woonde met Margaretha Schleapfer Achter Nije Mure Wijk 1 No 98A ( de tegenwoordige Voorstraat) en werkt zoals zijn vader als schrijnwerker, ze verhuisden naar de Groenestraat wijk 2 No 38 waar in 1871 Margaretha Schleapfer overleed. Na het huwelijk met Gerrigje Kroes in 1877 woonde Johan Godfried Steller in de Nieuwstraat wijk 2 No.235.
Daarna verhuisden zij naar het Bregittenplein Wijk 1 No.644 in 1902 wordt Bergittenplein nummer 9 genoemd als adres.

Op donderdagmiddag 17 november 1927 is Johan Godfried Steller van huis vertrokken is lopend onderweg naar een onbekende bestemming in Kampen, het is die dag bewolkt en rond de 7 graden, achter het stadhuis bij de IJsselkade ter hoogte van de Café de Unie toen het „Maastrichtsch Bierhuis” geheten maakt hij aanstalten over te steken richting de kade, tegenover het café had net de groenteboer A. van de Weerd uit de Boven-Nieuwstraat 65 (toevallig de buurman van huisschilder Hendrik Jan Steller) een klant bediend en zette zijn kar in beweging om weer aan de juiste kant van de weg de richting het Van Heutzplein op te gaan, hierbij werd hij gehinderd door een aankomende vrachtwagen.
De vrachtwagen werd bestuurd door Hendrik Bultman die zojuist lading had gelost op de kade voor het schip „de Koophandel“ die pal naast de stadsbrug zijn vaste ligplaats had, de vrachtwagen had met de neus in de stroomafwaartse richting gestaan en bij het wegrijden richting de stadsbrug moest hij een grote boog nemen om in de juiste richting zijn weg te kunnen vervolgen, eenmaal op de weg kwam hij tegenligger Van
de Weerd met de groentekar tegen die nog niet geheel was overgestoken, en in plaats te wachten op ruimte op zijn weghelft besloot Bultman de groentekar voor langs te passeren.

Op dat moment liep de 84-jarige Johan Godfried Steller achter de groentekar langs om naar de overkant van de straat te gaan, misschien had hij de vrachtauto kunnen horen aankomen zij het niet dat hij, zoals zijn dochter heeft verklaard, stokdoof was, het noodlot trof hem en hij werd overreden door de vrachtauto, wel bij kennis maar zwaargewond heeft hij eerste hulp gekregen van de geneesheren H. Hubenet en Jansma nadat hij in het stadhuis was binnengedragen, daarna is hij naar het ziekenhuis aan de Burgwal vervoerd.
      

Die middag had de dienstdoende geneesheer J.W. Jacobze de ambtenaar van politie per telefoon op de hoogte gesteld van de toestand van het slachtoffer, zijn diagnose was dat Johan Godfried vermoedelijk zou overlijden aan een longontsteking en niet aan het verkregen letsel door het ongeluk. Drie dagen later in de voormiddag van 20 november 1927 overleed Johan Godfried Steller in het ziekenhuis, de notulen van de politie vermelden dat het lijk voor onderzoek in beslag is genomen.

Op 23 Februari 1928 komt de zaak voor de rechter in Zwolle bij President mr. M. de Muinck. Offi­cier van Justitie mr. J. C. van Hasselt.
Terecht staat Hendrik Bultman te Wezep, die op 17 November 1927 met een vrachtauto bij Kampen, rijdende over de IJsselkade in de richting van de IJsselbrug, Johan Godfried Steller zou hebben aangereden, waardoor deze zodanig letsel bekwam, dat hij aan de gevolgen overleed.
Hendrik Bultman vertelt dat hij juist een bocht gemaakt had en dat voor hem een groentewagen stilstond. Hij passeerde links en plotseling reed hij over een oude man heen. Het was eigen schuld van het slacht­offer. De oude man moet den weg hebben over ge­stoken, terwijl de verdachte zijn aandacht gevestigd had op den groentewagen.
   

Dr.J.P.L. Hulst uit Leiden heeft het lijk van het slachtoffer onderzocht en constateerde dat de dood veroorzaakt moest zijn door zwaar letsel en Inspecteur van politie J. de Brujjn te Kampen die het onderzoek geleid had legde schetste de situatie op een tekening in de rechtbank. Als deskundige wordt gehoord garagehouder J.H.R. van de Noort die geconstateerd heeft dat de remmen van de vrachtauto in orde waren.

Verschillende getuigen werden gehoord, de groenteman A. van de Weerd verklaarde dat met zijn groentewagen stond bij het „Maastrichtsch Bierhuis” aan de IJssel. Toen hij een klant bediend had, bracht hij zijn wagen in beweging en reed schuin naar rechts de weg over. De auto van verdachte scheen eerst rechts te hou­den, doch plotseling wendde de chauffeur het stuur om en kwam langs getuige ’s rechterhand vlak langs den groentewagen. Even later reed de verdachte het slacht­offer aan, toen Van de Weerd omkeek, zag hij het slachtoffer liggen.

Getuige Th.B. Grote verklaarde: ik stond op den rand van het trottoir, vlak bij de groentewagen. Toen een vrachtauto naderde ging de groentewagen rijden. De auto kon er niet rechts langs en passeerde daarom aan de linkerzijde. De achterwielen van de auto waren ongeveer ter hoogte van den groentewagen, toen een oude man werd aangereden, hij dacht dat het slachtoffer juist de weg wilde oversteken.
Een andere getuige K. Bos heeft de groentewagen niet in be­weging gezien. De vrachtauto kon niet tussen de wagen en het trottoir door. Na het passeren reed de auto over de oude man heen die juist de rijweg overstak.
Getuige B. J. Schilder legt ongeveer gelijkluidende verklaringen af. Toen de oude man de rijweg overstak en de auto zag naderen wilde hij nog terug doch het kon niet meer.
Ook getuige F. v. d. Wolde zag de aanrijding van nabij. De aanrijding was volgens getuige onvermijdelijk.

Het ziekenhuis aan de Burgwal in Kampen

Vervolgens worden er bekenden van Johan Godfried Steller gevraagd naar hun ervaringen met hem, hieruit komt naar voren dat hij wellicht als gevolg van zijn doofheid zich onzeker en onvoorzichtig gedroeg op straat, Getuige à déch. A. J. van de Brink heeft de aan­gereden Steller gekend, hij heeft hem ook wel eens bijna aangereden doch doordat hij wist dat Steller doof was kon hij steeds een aanrijding vermijden. Als een auto naderde bleef Steller vaak aarzelend op de weg staan. Hij heeft hem meermaals gewaarschuwd toch wat voorzichtiger te zijn, ook getuige Hendrik Westendorp uit IJsselmuiden heeft Steller goed gekend. Hij was doof en liep veel en vaak onvoorzichtig op straat. Hij heeft Steller eens bijna onder de fiets gehad.
Ook de familie Steller wordt gevraagd, een dochter van het slachtoffer verklaart, dat haar vader een beetje doof was. Hij bewoog zich moeilijk doch was wel voorzichtig. Zijn familie heeft hem meermalen gewaarschuwd.
Een zoon van het slachtoffer legt eveneens ver­klaringen af over de doofheid van zijn vader en de bezorgdheid der familie.
Getuige Herm. Westendorp, de werkgever van verdachte, is de dag van de aanrijding naar de familie (Steller) ge­weest om te informeren. De dochter zij toen, dat het de familie eigenlijk niet verwonderde dat er wat gebeurd was, ook verklaarde Westendorp dat Bultman de paar maanden dat hij als chauffeur bij hem in dienst was, voorzichtig reed en hij niets te klagen had over hem.

Na alle getuigen en deskundigen gehoord te hebben kwamen de Offi­cier van Justitie mr. J. C. van Hasselt en de verdediger mr. F. Heemskerk aan het woord.
De Offi­cier van Justitie is van oordeel, dat aan de verklarin­gen der getuige à déch. weinig of geen waarde moet worden gehecht, omdat het wel vanzelf spreekt, dat een 84-jarige meestal slecht ter been en een beetje doof is en dat dergelijke praatjes na elk ongeval plegen rond te gaan. De getuigen zijn het niet eens over de richting van waar uit het slachtoffer op de plaats der aanrijding is gekomen. Dit is echter van geen overwegend belang, het voornaamste is, dat de auto­bestuurder verkeerd manoeuvreerde.
De vrachtauto had rechts van den weg moeten blijven en zijn vaart inhouden om de groentewagen, die schuin den weg overstak, aan de goede zijde te passeren. Niet alle getuigen beweren weliswaar even stellig dat de groentekar in beweging was, doch het tegendeel is door geen der getuigen stellig beweerd. De automo­biel kwam van een kant van waaruit de aangeredene hem niet verwachtte en daardoor is hij voor hij kon
uitwijken aangereden. Hij acht den autobestuurder zonder twijfel schuldig en eist met hetoog op den ernst van de zaak een hechtenisstraf van 1 maand.

De verdediger mr. F. Heemskerk uit Amsterdam is van oordeel dat hier sprake is van een ongelukkige coïncidentie.
Dat de getuigen het niet eens zijn over de richting van waaruit de aangeredene kwam vindt wellicht zijn oorzaak in het feit dat de getuigen hem op verschillende tijdstippen zagen. Hij acht het ver­klaarbaar en juist dat verdachte aan den verkeerden kant van de groentekar passeerde. Het is volstrekt niet aangetoond dat de groentekar reed toen verdachte passeerde.
Het slachtoffer kwam vlak achter de groentekar vandaan en door de hoogte van de lading van den groentewagen kon verdachte de oude man niet zien naderen. Van grove schuld is geen sprake en hij acht geen aanleiding om in deze een veroordeling te laten volgen. Subs. pleit hij een voorwaardelijke veroordeeling.
Bij de uitspraak die 14 dagen later volgde wordt Hendrik Bultman te Wezep (Oldebroek), verdacht van het veroorzaken van den dood subs. van lichamelijk letsel door schuld, op 17 November 1927 te Kampen, vrijgesproken.

Jansje STELLER (1893-1948) Kornelis RIEZEBOS (1890-1955)

Jansje Steller werd geboren op 24 augustus 1893 in Kampen. Zij trouwde met Kornelis RIEZEBOS op 19 oktober 1916 in Kampen. Zij overleed, 54 jaar oud, op 24 mei 1948 in Kampen.
Kornelis RIEZEBOS, zoon van Gerrit RIEZEBOS (1848-1922) en Aaltje DILLEN (1858-1927), werd geboren op 22 juli 1890 in IJsselmuiden. Hij was Fabrieksarbeider. Hij overleed, 64 jaar oud, op 5 januari 1955 in Kampen.
Hij en Jansje STELLER had de volgende kinderen:
Gerrit RIEZEBOS (1917-2011). Gerrit werd geboren op 23 augustus 1917 in Kampen. Hij overleed, 94 jaar oud, op 14 november 2011 in Kampen. Hij was getrouwd met Berentje KOSTER
Johan Godfried RIEZEBOS (1921-1985). Johan werd geboren op 21 september 1921 in Kampen. Hij overleed, 64 jaar oud, op 16 december 1985 in Kampen. Hij was getrouwd met Cornelia BLOM.
Gerrigje Aaltje RIEZEBOS (1929- ). Gerrigje werd geboren op 8 augustus 1929 in Kampen.

Gerrit RIEZEBOS (1848-1922)

Gerrit RIEZEBOS, zoon van Willem RIEZEBOS (1815-1880) en Roelofje de GOEDE (1820-1856), werd geboren op 22 september 1848 in IJsselmuiden. Hij trouwde Jannetje PRUIM op 15 september 1870 in IJsselmuiden.
En hij trouwde Aaltje DILLEN op 17 november 1880 in Wilsum. Hij overleed, 74 jaar oud, op 16 november 1922 in IJsselmuiden. Aaltje DILLEN, dochter van Kornelis DILLEN en Hilligje BOS werd geboren op 12 februari 1858 in Wilsum. Zij overleed, 69 jaar oud, op 31 maart 1927 in Kampen.
Aaltje DILLEN en Gerrit RIEZEBOS had de volgende kinderen:
Willem RIEZEBOS (1881- ). Willem werd geboren op 19 september 1881. Hij was getrouwd met Johanna NOORDMAN.
Kornelis RIEZEBOS (1890-1955). Kornelis werd geboren op 22 juli 1890 in IJsselmuiden. Hij was Fabrieksarbeider. Hij trouwde Jansje STELLER op 19 oktober 1916 in Kampen. Hij overleed, 64 jaar oud, op 5 januari 1955 in Kampen.
Anton RIEZEBOS (1894- ). Anton werd geboren op 5 januari 1894 in Kampen.
Gerrigje RIEZEBOS (1901- ). Gerrigje werd geboren op 6 april 1901 in Kampen.

Jannetje PRUIM werd geboren op 16 april 1851 in Kamperveen. Zij overleed, 29 jaar oud, op 3 juli 1880 in IJsselmuiden.
Jannetje PRUIM en Gerrit RIEZEBOS had de volgende kinderen:
Roelofje RIEZEBOS (1872-1956). Roelofje werd geboren op 28 juni 1872 in IJsselmuiden. Zij trouwde met Jan van de WETERING op 27 april 1893 in IJsselmuiden. Zij overleed, 83 jaar oud, op 24 maart 1956 in IJsselmuiden.
Frank RIEZEBOS (1876-1930). Frank werd geboren op 21 september 1876 in Oldebroek. Hij was lijnwerker N.C.S.. Hij trouwde met Jennigje BRANDT op 3 augustus 1899 in Kampen. Hij overleed, 54 jaar oud, op 25 september 1930 in IJsselmuiden.
Berendje RIEZEBOS (1879-1916). Berendje werd geboren op 30 augustus 1879 in IJsselmuiden. Zij overleed, 37 jaar oud, op 18 oktober 1916 in IJsselmuiden.

Willem RIEZEBOS (1815-1880)

Willem RIEZEBOS, zoon van Teunis Klaas RIEZEBOS (1781-1828) en Aaltje Willems WIJNEN (1785-1853), werd geboren op 13 april 1815 in IJsselmuiden. Hij was Veehouder & Kastelein (tapper). Hij trouwde Roelofje de GOEDE op 17 augustus 1843 in IJsselmuiden. Hij overleed, 65 jaar oud, op 2 november 1880 in IJsselmuiden. Hij hertroude met Margje KLOOSTER.
Roelofje de GOEDE, dochter van Gerrit de GOEDE en Jannegjen Stevens van DIJK, werd geboren in 1820 in Kampen. Zij overleed, 36 jaar oud, op 18 mei 1856 in IJsselmuiden.
Roelofje de GOEDE en Willem RIEZEBOS had de volgende kinderen:
NN RIEZEBOS (1844-1844). geboren en overleden op 4 maart 1844 in IJsselmuiden.
Antonie RIEZEBOS (1845-1865). Antonie werd geboren op 30 mei 1845 in IJsselmuiden. Hij was Militair. Hij overleed, 20 jaar oud, op 3 september 1865 in Nijmegen.
Gerrit RIEZEBOS (1848-1922). Gerrit werd geboren op 22 september 1848 in IJsselmuiden. Hij trouwde met Jannetje PRUIM op 15 september 1870 in IJsselmuiden. Hij hertroude met Aaltje DILLEN op 17 november 1880 in Wilsum. Hij overleed, 74 jaar oud, op 16 november 1922 in IJsselmuiden.
NN RIEZEBOS (1851-1851). geboren en overleden op 5 december 1851 in IJsselmuiden.
Albert RIEZEBOS (1853- ). Albert werd geboren op 13 januari 1853 in IJsselmuiden. Hij overleed in de USA.

Margje KLOOSTER werd geboren in 1830 in Kampen. Zij overleed, 41 jaar oud, op 12 juli 1871 in IJsselmuiden.
Margje KLOOSTER en Willem RIEZEBOS had de volgende kinderen:
Aaltje RIEZEBOS (1860-1928). Aaltje werd geboren op 12 maart 1860 in IJsselmuiden. Zij trouwde met Albert Van Der SLUIS op 16 februari 1881 in IJsselmuiden. Zij overleed, 68 jaar oud, op 20 oktober1928 in IJsselmuiden.
Willem RIEZEBOS (1862-1868). Willem werd geboren op 8 juni 1862 in IJsselmuiden. Hij overleed, 5 jaar oud, op 21 april 1868 in IJsselmuiden.
Maria RIEZEBOS (1864-1941). Maria werd geboren op 11 januari 1864 in IJsselmuiden. Zij trouwdemet Berend Jan van WERVEN op 24 april 1884 in Kampen. Zij overleed, 77 jaar oud, op 24 maart 1941 in Kampen.
Tonia RIEZEBOS (1865-1902). Tonia werd geboren op 5 oktober 1865 in IJsselmuiden. Zij overleed, 37 jaar oud, op 5 december 1902 in Kampen. Zij was getrouwd met Christiaan SCHOENMAN.
Marrigje RIEZEBOS (1867-1893). Marrigje werd geboren op 4 december 1867 in IJsselmuiden. Zij trouwde met Peter NIJMEIJER op 23 mei 1889 in Kampen. Zij overleed, 25 jaar oud, op 13 januari 1893 in Kampen.
Willempje RIEZEBOS (1869-1944). Willempje werd geboren op 26 september 1869 in IJsselmuiden. Zij overleed, 74 jaar oud, op 12 februari 1944 in IJsselmuiden.

Teunis Klaas RIEZEBOS (1781-1828)

Teunis Klaas RIEZEBOS, zoon van Klaas Jans RIEZEBOS (1739-1802) en Marrigje HENDRIKS(1742-1819), werd geboren op 23 augustus 1781 in Mastenbroek. Hij werd gedoopt op 26 augustus 1781. Hij trouwde met Aaltje Willems WIJNEN in 1810. Hij overleed, 47 jaar oud, op 14 oktober 1828 in IJsselmuiden.
Aaltje Willems WIJNEN, dochter van Gerrits WIJNEN en Jannigjen JANS, werd geboren op 2 maart 1785 in Hattem. Zij overleed, 68 jaar oud, op 21 juni 1853 in IJsselmuiden.
Aaltje Willems WIJNEN en Teunis Klaas RIEZEBOS had de volgende kinderen:
Margje RIEZEBOS (1810- ). Margje werd geboren op 20 april 1810 in Oosterholt (IJsselmuiden).
Willem RIEZEBOS (1815-1880). Willem werd geboren op 13 april 1815 in IJsselmuiden. Hij was Veehouder & Kastelein (tapper). Hij trouwde Roelofje de GOEDE op 17 augustus 1843 in IJsselmuiden. Hij overleed, 65 jaar oud, op 2 november 1880 in IJsselmuiden. Hij was hertrouwd met Margje KLOOSTER.

Klaas Jans RIEZEBOS (1739-1802)

Klaas Jans RIEZEBOS, zoon van Herms Jan (Aan De) RIEZEBOS (1694-1753) en Janna CLASEN (ca. 1713-1791), werd geboren in 1739 in Mastenbroek. Hij overleed, 63 jaar oud, op 28 mei 1802 in Mastenbroek. Hij was getrouwd met Marrigje HENDRIKS. Hij was hertrouwd met Arendje GERRITS.
Marrigje HENDRIKS werd geboren in 1742 in Kamperzeedijk. Zij overleed, 77 jaar oud, op 13 maart 1819 in Veecaten.
Marrigje HENDRIKS en Klaas Jans RIEZEBOS had de volgende kinderen:
Jan Klaassen RIEZEBOS (1769-1842). Jan werd geboren in 1769 in Zwollerkerspel. Hij trouwde met Willemina BARTELS op 24 september 1797 in IJsselmuden. Hij overleed, 73 jaar oud, op 31 maart 1842 in IJsselmuiden. Hij was hertrouwd met Zwaantje JACOBS.
Minicus Klaaszen RIEZEBOS (1770-1842). Minicus werd geboren in 1770 in Mastenbroek. Hij overleed, 72 jaar oud, op 23 oktober 1842 in Kampen. Hij was getrouwd met Geesje WILLEMS.
Arend Klaas RIEZEBOS (1772- ). Arend werd geboren in juni 1772. Hij werd gedoopt op 17 juni 1772 in Mastenbroek.
Janna Klaaszen RIEZEBOS (1773-1848). Janna werd geboren op 6 juni 1773 in Mastenbroek. Zij werd gedoopt op 6 juni 1773 in IJsselmuiden. Zij overleed, 75 jaar oud, op 30 oktober 1848 in IJsselmuiden. Zij was getrouwd met Willem Gerrits KERKE.
Hendrik Klaas RIEZEBOS (1774- ). Hendrik werd geboren in 1774.
Harmen Klaasen RIEZEBOS (1776-1825). Harmen werd geboren op 20 april 1776 in Mastenbroek. Hij trouwde met Elisabeth de LEEUW op 27 februari 1807 in IJsselmuiden. Hij overleed, 49 jaar oud, op 28 oktober 1825 in IJsselmuiden.
Willem Klazen RIEZEBOS (1777-1832). Willem werd geboren op 6 juni 1777 in Mastenbroek. Hij werd gedoopt op 8 juni 1777 in Mastenbroek. Hij overleed, 54 jaar oud, op 2 april 1832 in Zwollerkerspel. Hij was getrouwd met Geertje Klaassen van den BERG.
Wilhelmina Klaas RIEZEBOS (1780-1827). Wilhelmina werd geboren op 31 augustus 1780 in Mastenbroek. Zij werd gedoopt op 3 september 1780 in Mastenbroek. Zij overleed, 46 jaar oud, op 18 mei 1827 in Hasselt.
Teunis Klaas RIEZEBOS (1781-1828). Teunis werd geboren op 23 augustus 1781 in Mastenbroek. Hij werd gedoopt op 26 augustus 1781. Hij trouwde met Aaltje Willems WIJNEN in 1810. Hij overleed, 47 jaar oud, op 14 oktober 1828 in IJsselmuiden.
Geesje Klaas RIEZEBOS (1783- ). Geesje werd geboren op 23 april 1783. Zij werd gedoopt op 27 april 1783.
NN RIEZEBOS (1784-1784). werd geboren in juni 1784 in Mastenbroek. Hij werd gedoopt op 10 juni 1784 in Mastenbroek. Hij overleed, 0 jaar oud, op 10 juni 1784 in Mastenbroek.
Klaas Klaasz RIEZEBOS (1785-1872). Klaas werd geboren op 17 juni 1785 in Mastenbroek. Hij werd gedoopt op 19 juni 1785. Hij overleed, 86 jaar oud, op 14 mei 1872 in Genemuiden. Hij was getrouwd Margje HENDRIKS.
Arendje GERRITS werd geboren in 1745. Zij werd gedoopt op 29 augustus 1745 in Mastenbroek. Zij overleed, 23 jaar oud, in 1768.
Arendje GERRITS en Klaas Jans RIEZEBOS hadden zover bekend één dochter:
Aaltje RIEZEBOS (1768- ). Aaltje werd geboren in 1768. Zij werd gedoopt op 14 augustus 1768 in Mastenbroek.

Herms Jan (Aan De) RIEZEBOS (1694-1753)

Herms Jan (Aan De) RIEZEBOS, zoon van Jan HERMS (1661-1695) en Dievertien PETERS ( -1719), werd geboren in september 1694. Hij trouwde met Marrigje JANS op 16 april 1719. Hij hertrouwde met Janna CLASEN in 1734. Hij overleed, 59 jaar oud, in december 1753 in Zwolle.
Marrigje JANS werd geboren in 1700 in Ankum.
Marrigje JANS en Herms Jan (Aan De) RIEZEBOS had de volgende kinderen:
Diwertjen JANS (1719- ). Diwertjen werd geboren in 1719. Zij werd gedoopt op 17 december 1719 in Zwolle.
Harmen JANS (1721- ). Harmen werd geboren in 1721. Hij werd gedoopt op 19 september 1721 in Zwolle.
Jan Jans RIEZEBOS (1721-1794). Jan werd gedoopt op 21 maart 1720 in Zwolle. Hij werd geboren in 1721. Hij overleed, 73 jaar oud, in augustus 1794 in Mastenbroek.
Diwertje JANS (1726- ). Diwertje werd geboren in 1726. Zij werd gedoopt op 13 oktober 1726 in Zwolle.
Aaltje JANS (1729- ). Aaltje werd geboren in 1729. Zij werd gedoopt op 11 december 1729 in Zwolle.
Dievertje JANS (1731- ). Dievertje werd geboren in 1731. Zij werd gedoopt op 9 december 1731 in Zwolle.
Hermen JANS (1733- ). Hermen werd geboren in 1733. Hij werd gedoopt op 13 december 1733 in Zwolle.
Janna CLASEN werd geboren in Ankum. Zij werd gedoopt op 1 oktober 1713 in Zwolle. Zij overleed op 26 januari 1791.
Janna CLASEN en Herms Jan (Aan De) RIEZEBOS had de volgende kinderen:
Klaas Jans RIEZEBOS (1739-1802). Klaas werd geboren in 1739 in Mastenbroek. Hij overleed, 63 jaar oud, op 28 mei 1802 in Mastenbroek. Hij was getrouwd met Marrigje HENDRIKS. Hij was hertrouwd met Arendje GERRITS.
Peter Jans RIEZEBOS (1741-1796). Peter werd geboren in 1741. Hij werd gedoopt op 4 mei 1741 in Zwolle. Hij overleed, 55 jaar oud, op 21 april 1796.
Geesjen Jans RIEZEBOS (1746- ). Geesjen werd geboren in 1746. Zij werd gedoopt op 31 oktober 1746 in Zwolle.

Jan HERMS (1661-1695)

Jan HERMS, zoon van Jans HERMEN (1640- ) en Geertje DERKS, werd geboren in 1661 in Windesheim (D). en gedoopt op 18 mei 1661 in Windesheim (D). Hij trouwde Dievertien PETERS op 24 mei 1686 in Windesheim (D). Hij overleed, 34 jaar oud, in 1695.
Dievertien PETERS, dochter van Jans PETERS en Marrichjen WOLTERS, overleed op 26 augustus 1719.
Dievertien PETERS en Jan HERMS had de volgende kinderen:
Jans HERMEN (1687- ). Jans werd geboren op 31 maart 1687 in Zwolle.
Maria HERMEN (1689- ). Maria werd geboren op 9 februari 1689 in Zwolle.
Jans Geertruid HERMEN (1691- ). Jans werd geboren in januari 1691.
Herms Jan (Aan De) RIEZEBOS (1694-1753). Herms werd geboren in september 1694. Hij trouwde met Marrigje JANS op 16 april 1719 en hertrouwde met Janna CLASEN in 1734. Hij overleed, 59 jaar oud in december 1753 in Zwolle.

Jans HERMEN (1640- )

Jans HERMEN werd gedoopt op 5 januari 1639 in Windesheim (D).. Hij trouwde met Armgard REINERS op 13 november 1670 in Windesheim (D). Hij was eerst getrouwd met Geertje DERKS.
Geertje DERKS en Jans HERMEN had de volgende kinderen:
Aaltje HERMS
Derk HERMS
Fija HERMS
Frerik HERMS
Jannigje HERMS
Dirkje Marij HERMS (1659- ). Dirkje werd geboren in 1659. Zij werd gedoopt op 18 september 1659.
Jan HERMS (1661-1695). Jan werd geboren in 1661 in Windesheim (D). Hij werd gedoopt op 18 mei 1661 in Windesheim (D). Hij trouwde met Dievertien PETERS op 24 mei 1686 in Windesheim (D). Hij overleed, 34 jaar oud, in 1695.
Wigman HERMS (1663- ). Wigman werd geboren in 1663. Hij werd gedoopt op 13 september 1663 in Windesheim (D).
Derks Jan HERMS (1667- ). Derks werd geboren in 1667. Hij werd gedoopt op 23 oktober 1667 in Windesheim (D).

Armgard REINERS en Jans HERMEN had de volgende kinderen:
Geertje HERMS (1672- ). Geertje werd geboren in 1672. Zij werd gedoopt op 1 september 1672 in Windesheim (D).
Evertien HERMS (1674- ). Evertien werd geboren in 1674. Zij werd gedoopt op 25 maart 1674 in Windesheim (D).
Stoffel HERMS (1675- ). Stoffel werd gedoopt op 21 maart 1674 in Windesheim (D). Hij werd geboren in 1675.
Sohpia HERMS (1677- ). Sohpia werd gedoopt op 11 maart 1676 in Windesheim (D). Zij werd geboren in 1677.
Lubbert HERMS (1677- ). Lubbert werd geboren in 1677. Hij werd gedoopt op 22 december 1677 in Windesheim (D).
Marten HERMS (1681- ). Marten werd geboren in 1681. Hij werd gedoopt op 5 juni 1681 in Windesheim(D).
Janssen Reinier HERMS (1771- ). Janssen werd geboren in 1771. Hij werd gedoopt op 24 september 1771 in Windesheim (D).